Spurgeon Preken In Het Nederlands

Meer dan 370 preken van Charles Haddon Spurgeon.

 1. En u zult Hem de naam Jezus geven, Mattheus 1:21
 2. De wijzen, de ster en de Zaligmaker, Mattheus 2:2
 3. De ster en de wijzen, Mattheus 2:9-10
 4. Strijd tegen satan, Mattheus 4:11
 5. Vissers van mensen, Mattheus 4:19
 6. De kaars, Mattheus 5:15,16
 7. De zesde bede, (Leid ons niet in verzoeking) Mattheus 6:13
 8. Klopt en u zal opengedaan worden, Mattheus 7:7
 9. De twee bouwers en hun huizen, Mattheus 7:24-27
 10. Hemel en hel, Mattheus 8:11-12
 11. Eerst de genezing en dan het dienen, Mattheus 8:14-15
 12. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven, Mattheus 9:1,2
 13. Wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, Mattheus 9:20-22
 14. De vraag van de Heere aan de twee blinden, Mattheus 9:27-30
 15. De weg van de eenvoudige tot de vrede, Mattheus 9:27-30
 16. Volharding in heiligmaking, Mattheus 10:23
 17. Jezus, de Vriend van zondaren, Mattheus 11:19
 18. Het oude Evangelie voor de nieuwe eeuw, Mattheus 11:28
 19. De gelijkenis van de bruiloft, Mattheus 12:2,3,4
 20. In geloof gehoorzamen. Mattheus 12:10,13
 21. Een lieflijke troost voor zwakke heiligen, Mattheus 12:20
 22. Gezaaid onder de doornen, Mattheus 13:7
 23. De parel van grote waarde, Mattheus 13:45,46
 24. Jezus geen spooksel, Mattheus 14:26
 25. Klein geloof en groot geloof, Mattheus 14:31 15:28
 26. De hondekes, Mattheus 15:26,27
 27. Hoop in hopeloze gevallen, Mattheus 17:17
 28. Een uitzichtloze situatie door ongeloof, Mattheus 17:19-21
 29. De stem uit de wolk en de stem van de Geliefde, Mattheus 17:57
 30. Gelijk een kindeke, Mattheus 18:3
 31. Een verloren schaap, Mattheus 18:12,13
 32. Naastenliefde, teken van vrucht dragen, Mattheus 19:19
 33. Bijzondere verzoening, Mattheus 20:28
 34. De verdorde vijgenboom, Mattheus 21:17-20
 35. Arbeid in de wijngaard des Heeren, Mattheus 21:28
 36. De twee zonen, Mattheus 21:28-32
 37. Vroeg en laat in de wijngaard, Mattheus 22:1,3,5,6
 38. Zij, zulks niet achtende, Mattheus 22:5
 39. De bruiloft werd vervult met aanzittende gasten, Mattheus 22:10
 40. Wat is het bruiloftskleed? Mattheus 22:11-13.
 41. De twee talenten, Mattheus 25:22,23
 42. De schapen en de bokken, Mattheus 25:31-36
 43. De laatste scheiding, Mattheus 25:32
 44. Onze schuld aan Christus dood, Mattheus 27:24-25
 45. De doornenkroon, Mattheus 27:29
 46. De drie-urige duisternis, Mattheus 27:45
 47. Het gescheurde voorhangsel, Mattheus 27:50,51
 48. De steen afgewenteld, Mattheus 28:2
 49. Het lege graf, Mattheus 28:6
 50. De Opgestane, Mattheus 28:6
 51. De tarwe in de schuur, Mattheus 30:30
 1. De onrechtvaardige rechter, Lukas 1-8
 2. Geen plaats voor Christus in de herberg, Lukas 2:7
 3. Het eerste kerstlied, Lukas 2:14
 4. Heilig werk voor de kerst, Lukas 2:17-20
 5. Sommigen meenden dat Hij in het gezelschap was, Lukas 2:44
 6. Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen, Markus 4:28-30
 7. Tweeërlei visvangst, Lukas 5:4
 8. De voorbereidende gebeden van Christus, Lukas 6:12-13
 9. Blinde leidslieden der blinden, Lukas 6:39,40
 10. Fondamenten, Lukas 6:46-49
 11. De hoofdman over honderd, Lukas 7:4-9
 12. Jongeling, is dit voor u? Lukas 7:11-17
 13. De vrouw die een zondares was, Lukas 7:37,38
 14. De schuld kwijtgescholden, Lukas 7:42
 15. Het zaligmakend geloof. Lukas 7: 50 en 18: 42
 16. De gelijkenis van de zaaier, Lukas 8:4-8
 17. Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel, Lukas 8:12
 18. Ten laatste genezen, Lukas 8:43,44
 19. De vrouw die Jezus’ kleed aanraakt, Lukas 8:43,44
 20. Zij was niet verborgen, Lukas 8:47
 21. De laatste aanslag van de duivel, Lukas 9:42
 22. De barmhartige Samaritaan (leerrede ten behoeve van ziekenhuizen) Lukas 10:25-37
 23. De barmhartige Samaritaan (goed nieuws voor u) Lukas 10:33
 24. Martha en Maria, Lukas 10:38-42
 25. Satan uitgedreven door de sterkere, Lukas 11:21-26
 26. Uitzien naar de wederkomst, Lukas 12:37,38
 27. De onvruchtbare vijgenboom, Lukas 13:7,8
 28. Het oprichten van de neergebogene, Lukas 13:10-13
 29. Het grote avondmaal, Lukas 14:17
 30. Het grote avondmaal, Lukas 14:18
 31. Dwing hen in te komen, Lukas 14:23
 32. De man die een toren wilde bouwen (overrekend de kosten) Lukas 14:28-30
 33. De gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15:4-7
 34. De verloren penning, Lukas 15:8-10
 35. De terugkeer van de verloren zoon, Lukas 15:20
 36. De verloren zoon (het ontvangst van zondaren), Lukas 15:22-23
 37. De eeuwige kloof, Lukas 16:26
 38. Een prediker uit de doden, Lukas16:31
 39. Vertrouw alleen op Hem, Lukas 17:12, 14
 40. Waar zijn de negen? Lukas 17:15-19
 41. Wanneer moeten wij bidden? Lukas 18:1
 42. De onrechtvaardige rechter, Lukas 18:1-8
 43. De lastige weduwe, Lukas 18:1-8
 44. De Farizeeër en de Tollenaar, Lukas 18:13
 45. De dienstknechten en de ponden, Lukas 19:12,13
 46. O Sion! Loof uw God, Lukas 19:37-40
 47. De worsteling in Gethsemané, Lukas 22:44
 48. Christus’ eerste kruiswoord, Lukas 23:34a
 49. De onverstandigheid van het ongeloof, Lukas 24:25
 50. Christus, de enige troost, Lukas 24:38
 51. Beginnende van Jeruzalem, Lukas 24:47
 52. Het ontvangst van de verloren zoon, Lukas 25:20
 1. Zie het Lam Gods, Johannes 1:29
 2. Het gehoorzamen van Christus bevelen, Johannes 2:5
 3. Alzo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3:16
 4. Geloof in niemand dan Jezus alleen, Johannes 3:18
 5. De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:15
 6. Jezus over het werk van Zijn Vader, Johannes 4:34
 7. Het geloof van de koninklijke hoveling, Johannes 4:46-53
 8. Geloof en haar kenmerken, Johannes 4:48
 9. Wil je gezond worden? Johannes 5:6
 10. Wacht niet, maar kom, Johannes 5:8
 11. Jezus te Bethesda, Johannes 5:1-9 (wachten veranderd in geloof)
 12. De komende opstanding, Johannes 5:28,29
 13. De ongelovige willen niet komen, Johannes 5:40
 14. De vrije wil, niet meer dan een slaaf, Johannes 5:40
 15. Jezus wist wat Hij doen zou, Johannes 6:6
 16. Uitverkiezing: de wil van de Vader, Johannes 6:39,40
 17. Onze onmacht, Johannes 6:44
 18. Gehoorzaamheid doet leven, Johannes 8:51-53
 19. Gods werken geopenbaard, Johannes 9:3
 20. De ogen van de blinde geopend, Johannes 9:3,4
 21. Andere schapen en één kudde, Johannes 10:16
 22. De schapen en hun Herder, Johannes 10:27
 23. Het eeuwige leven, Johannes 10:28
 24. De veiligheid van de gelovigen, Johannes 10:29,30
 25. Geliefd en toch bedroefd, Johannes 11:3
 26. Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde, Johannes 11:14,15
 27. Gods liefde en onze liefde, Johannes 11:36
 28. Het ontbinden van lazarus, Johannes 11:43,44
 29. Het sterven van de tarwekorrel, opdat hij vrucht drage, Johannes 12:23-25
 30. Christus verhoogd, Johannes 12:32
 31. De wonderbare magneet, Johannes 12:32,33
 32. Uw hart worde niet ontroerd, Johannes 14:1-4
 33. Vrede van Jezus, Johannes 14:27
 34. Zonder Christus niets, Johannes 15:5
 35. Gehoorzame vrienden, Johannes 15:14
 36. Onze verantwoordelijkheid, Johannes 15:22
 37. De drievoudige overtuiging van de Heilige Geest, Johannes 16:8-11
 38. De eenzaamheid van Christus en de onze, Johannes 16:31-32
 39. Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen, Johannes 16:33
 40. Het gebed van de Verlosser, Johannes 17:24
 41. De Koning der Joden, Johannes 19:19
 42. Christus’ kortste kruiswoord, Johannes 19:28
 43. Het stervenswoord van Christus voor Zijn Kerk, Johannes 19:30
 44. Een vrouw ontmoet de Opgestane, Johannes 20:10-16
 45. De liefde – de vrucht van het geloof, Johannes 21:15-17
Send this to a friend