Spurgeon Preken In Het Nederlands

 1. En u zult Hem de naam Jezus geven, Mattheus 1:21
 2. De wijzen, de ster en de Zaligmaker, Mattheus 2:2
 3. De ster en de wijzen, Mattheus 2:9-10
 4. Strijd tegen satan, Mattheus 4:11
 5. Vissers van mensen, Mattheus 4:19
 6. De kaars, Mattheus 5:15,16
 7. De zesde bede, (Leid ons niet in verzoeking) Mattheus 6:13
 8. Klopt en u zal opengedaan worden, Mattheus 7:7
 9. De twee bouwers en hun huizen, Mattheus 7:24-27
 10. Hemel en hel, Mattheus 8:11-12
 11. Eerst de genezing en dan het dienen, Mattheus 8:14-15
 12. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven, Mattheus 9:1,2
 13. Wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, Mattheus 9:20-22
 14. De vraag van de Heere aan de twee blinden, Mattheus 9:27-30
 15. De weg van de eenvoudige tot de vrede, Mattheus 9:27-30
 16. Volharding in heiligmaking, Mattheus 10:23
 17. Jezus, de Vriend van zondaren, Mattheus 11:19
 18. Het oude Evangelie voor de nieuwe eeuw, Mattheus 11:28
 19. De gelijkenis van de bruiloft, Mattheus 12:2,3,4
 20. In geloof gehoorzamen. Mattheus 12:10,13
 21. Een lieflijke troost voor zwakke heiligen, Mattheus 12:20
 22. Gezaaid onder de doornen, Mattheus 13:7
 23. De parel van grote waarde, Mattheus 13:45,46
 24. Jezus geen spooksel, Mattheus 14:26
 25. Klein geloof en groot geloof, Mattheus 14:31 15:28
 26. De hondekes, Mattheus 15:26,27
 27. Hoop in hopeloze gevallen, Mattheus 17:17
 28. Een uitzichtloze situatie door ongeloof, Mattheus 17:19-21
 29. De stem uit de wolk en de stem van de Geliefde, Mattheus 17:57
 30. Gelijk een kindeke, Mattheus 18:3
 31. Een verloren schaap, Mattheus 18:12,13
 32. Naastenliefde, teken van vrucht dragen, Mattheus 19:19
 33. Bijzondere verzoening, Mattheus 20:28
 34. De verdorde vijgenboom, Mattheus 21:17-20
 35. Arbeid in de wijngaard des Heeren, Mattheus 21:28
 36. De twee zonen, Mattheus 21:28-32
 37. Vroeg en laat in de wijngaard, Mattheus 22:1,3,5,6
 38. Zij, zulks niet achtende, Mattheus 22:5
 39. De bruiloft werd vervult met aanzittende gasten, Mattheus 22:10
 40. Wat is het bruiloftskleed? Mattheus 22:11-13.
 41. De twee talenten, Mattheus 25:22,23
 42. De schapen en de bokken, Mattheus 25:31-36
 43. De laatste scheiding, Mattheus 25:32
 44. Onze schuld aan Christus dood, Mattheus 27:24-25
 45. De doornenkroon, Mattheus 27:29
 46. De drie-urige duisternis, Mattheus 27:45
 47. Het gescheurde voorhangsel, Mattheus 27:50,51
 48. De steen afgewenteld, Mattheus 28:2
 49. Het lege graf, Mattheus 28:6
 50. De Opgestane, Mattheus 28:6
 51. De tarwe in de schuur, Mattheus 30:30
 1. De onrechtvaardige rechter, Lukas 1-8
 2. Geen plaats voor Christus in de herberg, Lukas 2:7
 3. Het eerste kerstlied, Lukas 2:14
 4. Heilig werk voor de kerst, Lukas 2:17-20
 5. Sommigen meenden dat Hij in het gezelschap was, Lukas 2:44
 6. Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen, Markus 4:28-30
 7. Tweeërlei visvangst, Lukas 5:4
 8. De voorbereidende gebeden van Christus, Lukas 6:12-13
 9. Blinde leidslieden der blinden, Lukas 6:39,40
 10. Fondamenten, Lukas 6:46-49
 11. De hoofdman over honderd, Lukas 7:4-9
 12. Jongeling, is dit voor u? Lukas 7:11-17
 13. De vrouw die een zondares was, Lukas 7:37,38
 14. De schuld kwijtgescholden, Lukas 7:42
 15. Het zaligmakend geloof. Lukas 7: 50 en 18: 42
 16. De gelijkenis van de zaaier, Lukas 8:4-8
 17. Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel, Lukas 8:12
 18. Ten laatste genezen, Lukas 8:43,44
 19. De vrouw die Jezus’ kleed aanraakt, Lukas 8:43,44
 20. Zij was niet verborgen, Lukas 8:47
 21. De laatste aanslag van de duivel, Lukas 9:42
 22. De barmhartige Samaritaan (leerrede ten behoeve van ziekenhuizen) Lukas 10:25-37
 23. De barmhartige Samaritaan (goed nieuws voor u) Lukas 10:33
 24. Martha en Maria, Lukas 10:38-42
 25. Satan uitgedreven door de sterkere, Lukas 11:21-26
 26. Uitzien naar de wederkomst, Lukas 12:37,38
 27. De onvruchtbare vijgenboom, Lukas 13:7,8
 28. Het oprichten van de neergebogene, Lukas 13:10-13
 29. Het grote avondmaal, Lukas 14:17
 30. Het grote avondmaal, Lukas 14:18
 31. Dwing hen in te komen, Lukas 14:23
 32. De man die een toren wilde bouwen (overrekend de kosten) Lukas 14:28-30
 33. De gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15:4-7
 34. De verloren penning, Lukas 15:8-10
 35. De terugkeer van de verloren zoon, Lukas 15:20
 36. De verloren zoon (het ontvangst van zondaren), Lukas 15:22-23
 37. De eeuwige kloof, Lukas 16:26
 38. Een prediker uit de doden, Lukas16:31
 39. Vertrouw alleen op Hem, Lukas 17:12, 14
 40. Waar zijn de negen? Lukas 17:15-19
 41. Wanneer moeten wij bidden? Lukas 18:1
 42. De onrechtvaardige rechter, Lukas 18:1-8
 43. De lastige weduwe, Lukas 18:1-8
 44. De Farizeeër en de Tollenaar, Lukas 18:13
 45. De dienstknechten en de ponden, Lukas 19:12,13
 46. O Sion! Loof uw God, Lukas 19:37-40
 47. De worsteling in Gethsemané, Lukas 22:44
 48. Christus’ eerste kruiswoord, Lukas 23:34a
 49. De onverstandigheid van het ongeloof, Lukas 24:25
 50. Christus, de enige troost, Lukas 24:38
 51. Beginnende van Jeruzalem, Lukas 24:47
 52. Het ontvangst van de verloren zoon, Lukas 25:20
 1. Zie het Lam Gods, Johannes 1:29
 2. Het gehoorzamen van Christus bevelen, Johannes 2:5
 3. Alzo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3:16
 4. Geloof in niemand dan Jezus alleen, Johannes 3:18
 5. De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:15
 6. Jezus over het werk van Zijn Vader, Johannes 4:34
 7. Het geloof van de koninklijke hoveling, Johannes 4:46-53
 8. Geloof en haar kenmerken, Johannes 4:48
 9. Wil je gezond worden? Johannes 5:6
 10. Wacht niet, maar kom, Johannes 5:8
 11. Jezus te Bethesda, Johannes 5:1-9 (wachten veranderd in geloof)
 12. De komende opstanding, Johannes 5:28,29
 13. De ongelovige willen niet komen, Johannes 5:40
 14. De vrije wil, niet meer dan een slaaf, Johannes 5:40
 15. Jezus wist wat Hij doen zou, Johannes 6:6
 16. Uitverkiezing: de wil van de Vader, Johannes 6:39,40
 17. Onze onmacht, Johannes 6:44
 18. Gehoorzaamheid doet leven, Johannes 8:51-53
 19. Gods werken geopenbaard, Johannes 9:3
 20. De ogen van de blinde geopend, Johannes 9:3,4
 21. Andere schapen en één kudde, Johannes 10:16
 22. De schapen en hun Herder, Johannes 10:27
 23. Het eeuwige leven, Johannes 10:28
 24. De veiligheid van de gelovigen, Johannes 10:29,30
 25. Geliefd en toch bedroefd, Johannes 11:3
 26. Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde, Johannes 11:14,15
 27. Gods liefde en onze liefde, Johannes 11:36
 28. Het ontbinden van lazarus, Johannes 11:43,44
 29. Het sterven van de tarwekorrel, opdat hij vrucht drage, Johannes 12:23-25
 30. Christus verhoogd, Johannes 12:32
 31. De wonderbare magneet, Johannes 12:32,33
 32. Uw hart worde niet ontroerd, Johannes 14:1-4
 33. Vrede van Jezus, Johannes 14:27
 34. Zonder Christus niets, Johannes 15:5
 35. Gehoorzame vrienden, Johannes 15:14
 36. Onze verantwoordelijkheid, Johannes 15:22
 37. De drievoudige overtuiging van de Heilige Geest, Johannes 16:8-11
 38. De eenzaamheid van Christus en de onze, Johannes 16:31-32
 39. Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen, Johannes 16:33
 40. Het gebed van de Verlosser, Johannes 17:24
 41. De Koning der Joden, Johannes 19:19
 42. Christus’ kortste kruiswoord, Johannes 19:28
 43. Het stervenswoord van Christus voor Zijn Kerk, Johannes 19:30
 44. Veronderstellende dat Hij de hovenier was, Johannes 20:15
 45. Een vrouw ontmoet de Opgestane, Johannes 20:10-16
 46. De liefde – de vrucht van het geloof, Johannes 21:15-17

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Send this to a friend