Menselijk verstand geneigd tot dwaling

Die ons geworden is wijsheid van God.  1 Korintiërs 1:30 Een neiging tot dwalen. Het menselijk verstand zoekt naar rust, en het zoekt het van nature buiten de Heere Jezus. Ontwikkelde

Geestelijk slapen, een schandelijke toestand

Ik sliep, maar mijn hart waakte. Hooglied 5:2 Het is hoogste tijd om de banden van de slaap af te schudden. De Christen ervaart in zijn leven veel tegenstrijdigheden. Hier

Alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft

 Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven. Markus 9:23 Alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft. Een zeker man had een zoon, die door een boze geest werd gekweld.

Leid mij op een rotssteen

Als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Psalm 61:3 Als een door de storm geteisterd schip. De meesten van onze weten wat het