Geef ons nieuwe kracht

Sterk o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt. Psalm 68:29 Kracht moet onderhouden worden. Het is zowel verstandig als nodig om God voortdurend te vragen om datgene wat Hij

Eerst het kruis, dan de kroon

En laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Genesis 29:2b Volhouden tot het einde. We verontschuldigen Laban niet voor zijn

Men moet altijd Bidden

Men moet altijd bidden. Lukas 18:1 Wat een groot voorrecht dat je mag bidden. Als mensen altijd bidden moeten en niet vertragen, hoeveel te meer dan christenen. Jezus heeft Zijn

Bidden en waken

En het geschiedde in die dagen,dat Hij uitging, naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het gebed tot God. Lukas 6:12 Jezus zonderde zich