22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verzocht worden door de duivel

Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. Mattheus 4:1

Een heilig karakter vrijwaart ons niet voor de verzoeking – ook Jezus werd verzocht. Als de satan ons verzoekt dan vallen zijn vonken op licht ontvlambaar materiaal, maar bij Christus was het alsof de vonken op water vielen en uitdoofden. Niettemin zette de vijand zijn boosaardig werk voort. Als de satan zijn aanval voortzet zonder resultaat te zien, hoe veel te meer zal hij dat doen als hij weet hoe licht ontvlambaar ons hart is. Hoezeer u ook door de Heilige Geest geheiligd bent, reken er maar op dat de briesende leeuw tegen u zal brullen. In het gewoel der wereld staan ons verzoekingen te wachten, maar zelfs in de eenzaamheid kunnen we die verwachten.

Jezus Christus werd vanuit de samenleving naar de woestijn geleid om door de duivel verzocht te worden. Eenzaamheid kan grote voordelen en zegen met zich meebrengen en kan zijn nut hebben om de lust der ogen en de grootsheid des levens tegen te gaan, maar ook al trekken we ons in afzondering terug, de duivel zal ons volgen. Denk maar niet dat alleen de wereldgezinde met vreselijke gedachten en godslasterlijke verzoekingen te maken krijgt, want ook geestelijke mensen hebben dezelfde ervaringen en als we geestelijk hoog gestemd zijn, kunnen we verzoekingen verwachten. De hoogst mogelijke geestelijke toewijding is geen verzekering tegen de verleidingen van satan.

Christus was volkomen toegewijd. Het was zijn eten en drinken om de wil te doen van Degene Die Hem gezonden had, maar niettemin werd Hij verzocht! Uw hart mag gloeien van liefde tot Jezus, maar toch zal de duivel er alles aan doen om u tot de lauwheid van de Laodicenzen te brengen. Als u mij kunt vertellen wanneer God het toestaat dat we onze christelijke wapenrusting afleggen, zal ik u vertellen wanneer de duivel met verleiden zal ophouden. Net als de vroegere ridders in oorlogstijd, moeten we gaan slapen met de helm op en het pantser aan, want de aartsleugenaar zal het eerste onbewaakte moment aangrijpen om ons tot zijn prooi te maken. De Heere houde ons te allen tijde waakzaam en geve ons een laatste ontsnapping uit de muil van de leeuw en de klauw van de beer.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend