24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon

Prins der predikers

 

Charles Haddon SpurgeonCharles Haddon Spurgeon, wie was hij? Deze Victoriaanse, Calvinistische, Baptisten-predikant staat bekend als de Prins der Predikers. Hij was in zijn tijd een krachtige getuige van het Evangelie, maar zijn invloed leeft nog steeds voort. Zoveel zelfs dat Carl FH Henry, de deken van de evangelische theologen in de twintigste eeuw, Spurgeon eens een van de onsterfelijken van het evangelische christendom noemde.

Maar wat maakt Spurgeon onsterfelijk? Of je nu voor het eerst hoort over Spurgeon of dat je een vertrouwd liefhebber bent, hier zijn een paar dingen die je moet weten over Charles Haddon Spurgeon.

Spurgeon begon als een rondtrekkend prediker – Charles Haddon Spurgeon

Spurgeon werd op 9 juni 1834, in Kelvedon, Essex geboren. Hij was de zoon van John en Eliza Spurgeon, en was de eerstgeborene van zeventien kinderen, helaas overleefden er slechts acht. Hij was een jongen die van boeken hield, en raakte al snel gefascineerd door John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Charles verloor zijn eigen last aan de voet van het kruis op 6 januari 1850. Die ochtend dwong een razende sneeuwstorm Charles naar de eerste de beste kerk die hij kon vinden, de Primitive Methodist Chapel in Artillery Street in Colchester, Engeland. Daar hoorde Charles een preek van een man die in zijn woorden “really stupid” was en die “de woorden niet eens goed kon uitspreken”.

Toch zag Charles door Gods genade “op Christus” en werd gered. Kort daarna verhuisde Charles naar Cambridge, trad toe tot de St. Andrews Street Baptist Church en begon zijn bediening als een rondtrekkende prediker. In oktober 1851 aanvaardde Charles het pastoraat van zijn eerste kerk, Waterbeach Chapel, en al snel daarna verhuisde hij naar New Park Street Chapel in Southwark, Londen in april 1854. In 1861 ging de Metropolitan Tabernacle open en de gemeente van Charles maakte een explosieve groei door. Deze groei resulteerde in de oprichting van 66 kerkorganisaties. Charles opmerkelijke bediening in Londen zou 38 jaar duren, totdat hij stierf op 31 januari 1892 in Menton, Frankrijk.

De gemeente kon Spurgeon geen salaris betalen – Charles Haddon Spurgeon

Charles leefde tijdens het Victoriaanse tijdperk waar vooruitgang de gewaardeerde deugd van de dag was. Geboren op het platteland, verhuisde de toen negentienjarige Charles in april 1854 naar Londen. Daar betrad hij de grootste en machtigste stad ter wereld. In Londen bevond Charles zich echter aan de zuidkant van de rivier, in het stadsdeel Southwark in Londen. Volgens het werk van Helen Douglas-Irvine, History of London, genoot Southwark van “het beruchte onderscheid van een bij uitstek slechte reputatie” en een “gemeenheid die voortkwam uit extreme armoede en verval”. Toen Charles aankwam in New Park Street Chapel kon de gemeente hem geen salaris betalen.

In plaats daarvan werd hij betaald met een zeer mager salaris. Dit salaris was afkomstig van de opbrengst die men verwierf uit de verhuur van zitplaatsen. Toen de gemeente en de giften na drie maanden van zijn bediening vermeerderde, zei Charles: “Ik zal zelf de kosten voor het schoonmaken en de verlichting betalen”. En vanaf die dag dekte hij alle bijkomende kosten van New Park Street Chapel en de Metropolitan Tabernacle tot zijn dood. Maar Charles Spurgeon deed meer dan alleen de bijkomstigheden dekken. Op 27-jarige leeftijd had de jonge predikant ongeveer $1,325,378 van de vereiste $3,690,282 geschonken voor de bouw van de Metropolitan Tabernacle. Hij verdiende dit geld met preekvergoedingen en met de verkoop van zijn razend populaire preken en boeken. Hij nam zelfs geen salaris van zijn nieuwe megakerk.

Zijn preken zijn in bijna veertig talen beschikbaar – Charles Haddon Spurgeon

Charles Spurgeon was een echt uniek instrument van de Heere Jezus Christus. Een van de opmerkelijkste aspecten van zijn leven en nalatenschap is dat hij de christelijke deugd in zijn bediening als voorbeeld heeft genomen. Met betrekking tot evangelistische ijver wordt Charles passie voor evangelisatie gezien in elk Christus-gecentreerd facet van zijn leven. Dit was zichtbaar in zijn bediening maar vooral in zijn preken. Tijdens zijn leven predikte Charles het evangelie aan meer dan een miljoen mensen en doopte hij persoonlijk 15.000 nieuwe gelovigen die werden bekeerd onder zijn bediening. Bovendien zijn zijn preken vertaald in bijna veertig talen, waaronder; Arabisch, Armeens, Bengaals, Bulgaars, Castiliaans, Chinees, Congolisch, Tsjechisch, Nederlands, Estlands, Frans, Gaelisch, Duits, Hindi, Russisch, Servisch, Syrisch, Tamil, Telugu, Urdu en Welsh.

Provocerende reacties – Charles Haddon Spurgeon

Spurgeon werd door de Sheffield en Rotherham Independent een “negen dagen wonder” genoemd, al vanaf dat hij in april 1854 in Londen aankwam nam deze “boy preacher of the fens” de wereld stormenderhand. De jonge predikant was iemand om rekening mee te houden, en al snel kreeg hij provocerende reacties. De Ipswich Express zei dat zijn preken “een slechte smaak hadden” en noemde ze “vulgair en theatraal.” Maar er waren ook veel positieve reacties. Reacties zoals die van Elymas L. Magoon – Spurgeons eerste biograaf. Hij zei dat toen Charles in Londen aankwam, “er plotseling een brandend en schijnend licht uitbarstte in de morele wereld”. Spurgeon’s stem was “vol, zoet en muzikaal”. De massale menigte die Spurgeon aantrok door zijn eenvoudige en begrijpelijke prediking, bracht Magoon ertoe om in zijn biografie Spurgeon The Modern Whitfield te noemen.

Schapen voeden – Charles Haddon Spurgeon

Maar wat vond het gewone volk van Spurgeon? In 1855 schreef een anonieme schrijver: “Mr. Spurgeon brengt ons in een nieuw tijdperk, of beter gezegd hij laat de goede oude leer van Bunyan, Wesley en Whitefield herleven. Dit waren mannen wier brandende welsprekendheid overtuiging bracht in de harten van hun toehoorders. Mannen die niets gaven om het applaus van hun medestervelingen, maar alles deden voor Gods glorie”. Inderdaad, Charles was een nieuw geluid.

Het was de kracht van de rijke theologie die stroomde door Calvijn, Owen, Bunyan, Edwards, Wesley en Whitefield. Charles wist dat Christus hem niet had opgedragen om “giraffen te voeden“, maar eerder om “Zijn schapen te voeden”. Zo hield Charles bij het prediken vol: “We moeten het voer niet op een hoog rek zetten door onze fijne taal, maar gebruik grote eenvoudigheid van spreken”. Charles sprak duidelijk en vaak over zijn favoriete thema:” Jezus Christus en Dien gekruisigd. “Inderdaad, het is vanwege zijn rijke theologische, uitzonderlijk levendige en dogmatisch christocentrische prediking waardoor Charles Spurgeon bekend geworden is.

Spurgeon zag het verval aankomen – Charles Haddon Spurgeon

Maar Charles was niet alleen een prediker – hij was ook een universiteitsvoorzitter. In 1856 stichtte hij het Pastors College. De opleiding was geheel gratis. En werd opgericht om de nog jonge en ruwe predikers te helpen hun vaardigheden voor de bediening aan te scherpen. In de eerste twintig jaar hadden de studenten van Charles in Londen 53 nieuwe baptistenkerken opgericht. Hierbij zijn de zendingsmissies over de gehele wereld en in heel Engeland niet meegeteld. Maar Charles dient ook als een voorbeeld van theologische integriteit. Tegen het einde van zijn leven, in 1887, brak de Downgrade Controversy uit. Het theologische verval van Groot-Brittannië werd blootgelegd. In die tijd hadden velen het gezag, de inspiratie en de onfeilbaarheid van de Schrift laten varen. Bovendien begonnen anderen de lichamelijke opstanding van Jezus Christus te verwerpen.

Spurgeon zag dit verval in de Baptistenunie. Hij riep op tot een directe reactie door het opstellen van een evangelische geloofsverklaring. Zijn oproep werd echter niet opgevolgd en er werd ook geen verklaring opgesteld. Uiteindelijk diende Charles zijn ontslagbrief in bij de Baptisten-Unie op 28 oktober 1887. Vervolgens werd hij enkele maanden later door dezelfde instantie gecensureerd. Spurgeon zei: “Ik ben best bereid om de komende 50 jaar door honden te worden opgegeten; maar in de toekomst zal blijken dat ik gelijk heb. “En heden ten dage zien wij dat zijn voorspelling klopt.

Investeren in Gods koninkrijk – Charles Haddon Spurgeon

Ten slotte is Charles Haddon Spurgeon een voorbeeld van christelijke deugd. David Bebbington noemde die deugd “activisme”, een gepassioneerd geloof dat in het leven tot uiting komt. Naast het Pastors College stichtte Charles ook een bediening voor prostituees, een bediening voor politieagenten, twee weeshuizen en zeventien armenhuizen voor weduwen. Een onderzoek dat is uitgevoerd in The Spurgeon Library heeft aangetoond dat een conservatieve inschatting van het netto vermogen van Charles ongeveer $ 50 miljoen bedroeg.

En toch, toen hij stierf, was er slechts ongeveer $ 250.000 op zijn bankrekening achtergebleven. Wat doet iemand met $ 49.750.000? Voor Charles Spurgeon was het antwoord eenvoudig; investeer het in Gods koninkrijk. Wezen moesten eten krijgen en de huizen van weduwen gesubsidieerd. Ook de Home Rescue Society voor vrouwen die aan huiselijk geweld leden, moest op de een of andere manier worden gefinancierd.

Alles uit genade – Charles Haddon Spurgeon

Iedereen met kwaliteiten als; evangelische ijver, theologische integriteit of evangelisch activisme zou de erkenning als een voorbeeldig christelijk mens verdienen. Toch was God verheugd om al deze dingen te doen door Zijn chronisch depressieve en aan jicht lijdende dienaar Charles Haddon Spurgeon. Het was niet Spurgeon die Spurgeon groot maakte. Het was God die Spurgeon groot maakte. Of beter gezegd, het was God die Zijn grootheid vergrootte door Spurgeon’s zwakheid. Om de woorden van Spurgeon te gebruiken, het was “alles uit genade”. Zijn hoofddoel was om trouw te blijven aan zijn Heere Jezus Christus.

Zien op Jezus Christus – Charles Haddon Spurgeon

Als u de Spurgeon-bibliotheek bezoekt, ziet u twee matglasafdichtingen op de hoofddeuren. Aan de linkerkant, het zegel van het Midwestern Baptist Theological Seminary, en aan de rechterkant, het zegel voor The Spurgeon Library, met een silhouet van het gezicht van Spurgeon. Het matglas werd gekozen met een specifiek doel in gedachten. Namelijk, om ons eraan te herinneren niet naar Spurgeon te kijken, maar eerder door hem heen. Want wanneer wij door hem heen kijken zien wij Jezus Christus. We moeten zien op Jezus Christus die alle glorie, eer, uitmuntendheid in dienstbaarheid en zendingsijver waardig is. Het doel van The Spurgeon Library is dus om het leven, de nalatenschap en de middelen van Charles Haddon Spurgeon ten toon te stellen zodat anderen Christus kunnen zien en proeven. Wij zetten het werk voort voor de Kerk, en voor Jezus Christus en Zijn koninkrijk.

Phillip Ort

Director of The Spurgeon Library

Send this to a friend