Nabij de zon

28 mei | Bijbels Dagboek Nabij De Zon

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jeremia 23:5

Of we nu spreken over de dadelijke of de lijdelijke gerechtigheid van Christus, altijd verspreidt die een gelijke geur. Er was sprake van een zoete geur in Zijn actieve leven, waarin Hij de wet van God eerde, zodat ieder gebod in de zuivere omlijsting van Zijn eigen Persoon een bijzondere glans kreeg als een kostbaar juweel. Zo was het ook met Zijn lijdelijke gehoorzaamheid, toen Hij Zich zonder tegenspreken onderwierp aan honger en dorst, koude en naaktheid en tenslotte werd vastgenageld aan het wrede kruis, opdat Hij voor ons de toorn Gods zou dragen. Deze twee zijn een zoete geur voor de Allerhoogste, en omwille van Zijn daden en sterven, van Zijn plaatsvervangend lijden en Zijn borgtochtelijke verzoening, aanvaardt God ons. Door Zijn dood kocht de Heere Jezus niet slechts een deel van ons, maar de gehele mens. In Zijn lijden bracht Hij onze hele heiligmaking tot stand, naar geest, ziel en lichaam. Door ons de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus toe te rekenen, krijgen wij een nieuwgeboren, door God geschonken natuur. Mijn ziel, voor zover u een kind van God bent, u moet de rest van uzelf dat nog niet verlost is, overwinnen; u moet al uw vermogens en hartstochten onderwerpen aan de zilveren scepter van Jezus’ genadige regering, en u mag nooit tevreden zijn tot Hij, Die uw Koning is doordat Hij u gekocht heeft, tevens Koning is door uw volkomen onderwerping aan Hem, zodat Hij u volledig regeert.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.