22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Begin thuis met uw godsdienst

Deze vond eerst zijn broeder Simon. Johannes 1:42

Dit is een geweldig voorbeeld van alle gevallen waarin het geestelijk leven krachtig werkzaam is. Zodra iemand Christus gevonden heeft, begint hij anderen te zoeken. Ik kan niet geloven dat u de honing van het Evangelie geproefd heeft als u die alleen maar voor uzelf houdt. Ware genade betekent het einde van alle zelfzucht. Andreas vond eerst zijn broeder Simon en daarna anderen. Bij onze eerste persoonlijke pogingen speelt bloedverwantschap een belangrijke rol. Andreas ging dan ook op de juiste manier te werk. Ik ben bang dat er christenen zijn die allerlei evangelisatielectuur aan anderen geven terwijl ze hun eigen gezinsleden overslaan, die betrokken zijn bij allerlei evangelisatiewerk buitenshuis, maar die geen oog hebben voor het werk dat ze thuis te doen hebben.

Of u nu wel of niet geroepen wordt om in een bepaalde buurt het evangelie te verkondigen, zeker is in ieder geval dat u geroepen wordt om zorg te dragen voor het welzijn van uw personeel, uw familie en kennissen. Laat uw godsdienst thuis beginnen. Veel handelslui exporteren hun beste goederen – een christen moet dat niet doen. Overal waar hij komt, moet hij een aangename geur verspreiden, maar hij moet vooral in zijn eigen gezin de vrucht van geestelijk leven en getuigenis laten zien. Toen Andreas zijn broeder ging zoeken, kon hij niet weten dat Simon zo’n belangrijke positie zou gaan innemen. Voor zover we uit de gewijde geschiedenis kunnen nagaan, was Simon Petrus wel tien Andreassen waard, maar toch was Andreas het middel waardoor Simon tot Jezus kwam.

Ook al hebt u dan misschien geen groot talent, misschien kunt u toch het middel zijn waardoor iemand tot Christus gebracht wordt die een belangrijke rol in de genade en dienst van de Heere gaat spelen. Dierbare vriend, u weet maar weinig af van de mogelijkheden die er in u schuilen. Misschien spreekt u slechts een paar woorden tot een kind en in dat kind kan een nobel hart sluimeren, dat jaren later de kerk in beroering kan brengen. Andreas was iemand met slechts twee talenten maar hij vindt Petrus. Ga heen en doe desgelijks.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend