23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verstaat gij ook wat gij leest?

Verstaat gij ook wat gij leest? Handelingen 8:30

We zouden betere leraars van anderen zijn en minder gauw meegevoerd worden door allerlei wind van leer als we zouden proberen een beter inzicht in Gods Woord te krijgen. Alleen de Heilige Geest, de auteur van de Heilige Schrift, kan ons zodanig verlichten dat we ze gaan verstaan en daarom moeten we Hem voortdurend vragen ons te onderwijzen en ons in alle waarheid te leiden. Wat deed de profeet Daniël toen hij de droom van Nebukadnezar uit moest gaan leggen? Hij bad vurig dat de Heere het visioen zou openbaren. De apostel Johannes zag in zijn visioen op Patmos een boek dat met zeven zegels verzegeld was en dat er niemand gevonden kon worden die waardig was het te openen om dat in te zien.

Daarna werd het boek geopend door de Leeuw uit de stam van Juda, die waardig was om het te openen; maar eerst staat er geschreven: ‘En ik weende zeer.’ De tranen van Johannes, de aandoenlijke tekenen van zijn gebeden, waren wat hem betrof, de heilige sleutels waarmee de gesloten boekrol geopend werd. Als u daarom tot nut van uzelf en van anderen vervuld wilt worden met ‘de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk verstand’, bedenk dan dat gebed het beste middel tot studie is. Net als Daniël zult u de droom en de uitleg daarvan verstaan als u God daarom gebeden hebt. En net als Johannes zult u, nadat u zeer geweend hebt, de zeven zegels van de kostelijke waarheid ontsloten zien worden.

Stenen kunnen alleen maar gebroken worden door gebruik te maken van een hamer, waarbij degene die de stenen breekt op zijn knieën moet gaan zitten. Maak ijverig gebruik van de hamer en buig de knie in gebed en er zal geen steen van waarheid in de openbaring gevonden worden die voor u van nut is, die niet door gebed en geloof in stukken geslagen zal worden. Met de hefboom van het gebed kunt u alle moeilijkheden uit de weg ruimen. Nadenken en redeneren zijn als de stalen wiggen die de waarheid binnendringen, maar het gebed is de hefboom, die de ijzeren schatkist van de heilsgeheimen openwringt, zodat we ons de schat die daarin verborgen is, kunnen toe-eigenen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend