Aan de voeten van de Meester

28 mei | Bijbels Dagboek Aan De Voeten Van De Meester

Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Handelingen 20:29-29

Christenen moeten elkaar liefhebben omdat ze van één koning zijn, die ook hun Verlosser is. We zijn een kleine groep broeders temidden van een grote hoeveelheid vijanden. “Zie,” zei Christus tegen zijn discipelen, “Ik zende u als schapen in het midden der wolven” (Matteüs 10:16 SV). Als u een ware christenen bent, zult u niet de liefde van de wereldlingen hebben. Nee, ze zullen u zeker belachelijk maken en u dwazen of hypocrieten noemen. Welnu dan, houd u dicht bij elkaar. We zijn als een kleine compagnie soldaten in het land van de vijand, sterk bewaakt door de grote bataljons van de vijand, dus we moeten elkaar vasthouden; we moeten als één man zijn, samengebracht in de dichtstbijzijnde gemeenschap, zoals onze grote Kapitein ons biedt. God geve dat we in het land van de vijand eendrachtiger zijn dan we ooit zijn geweest! Als ik hoor dat een christen geërgerd is aan zijn predikant omdat deze een fout maakt, zou ik altijd willen dat de duivel iemand anders had gevonden om zijn vuile werk te doen. Ik hoop dat niemand van u ooit zal klagen over Gods dienaren die hun best doen om de zaak van hun Heere te bevorderen. Er zijn genoeg mensen die bereid zijn om schuld bij hen te vinden, en het is veel beter dat hun fouten – als ze fouten hebben – door een vijand worden aangegeven dan door u, die tot dezelfde familie behoort als zij.

 

 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.