Voor iedere avond

06 oktober | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Hij had een Ethiopische vrouw genomen. Numeri 12:1

Was dat niet een vreemde keuze van Mozes; maar nog veel vreemder is de keus van Hem, die een profeet is als Mozes en groter dan hij! Onze Heere, die zo rein is als de lelie, is een huwelijk aangegaan, met iemand, die van zichzelf beweert dat ze zwart is omdat ze door de zon beschenen is. De engelen verbazen zich, dat Jezus Zijn liefde heeft gegeven aan arme, verloren, schuldige mensen. Iedere gelovige, die de liefde van Jezus kent, is net zo overstelpt van verwondering, dat zulk een liefde geschonken wordt aan iemand die het absoluut onwaardig is. We kennen onze verborgen schuld, onze ontrouw en ons zwarte hart, daarom smelten wij van dankbare aanbidding bij deze onmetelijke en oppermachtige vrije genade. Jezus moet de oorzaak van Zijn liefde in Zijn eigen hart hebben gevonden; in ons kon Hij die niet vinden, want zij is niet in ons. Zelfs na onze bekering zijn wij zwart gebleven, hoewel de genade ons aangenamer gemaakt heeft. Rutherford getuigde van zichzelf, en dat zouden we allemaal moeten onderschrijven: “De relatie, waarin Hij tot mij staat, is als volgt: ik ben ziek en Hij is de Geneesheer, die ik nodig heb”. Helaas! hoe verkeerd ga ik dikwijls met Christus om! Hij verbindt, en ik maak los; Hij bouwt op, en ik breek af; ik twist met Hem, en Hij verzoent Zich wel twintigmaal op een dag met mij!” Vriendelijke en getrouwe Bruidegom van onze ziel, ga voort met Uw genadewerk, om ons naar Uw beeld te herscheppen, totdat Gij ons, arme Ethiopiërs, Uzelf kunt voorstellen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Mozes ondervond tegenstand omwille van zijn huwelijk, en beiden, hij en zijn vrouw, werden met boze ogen aangezien. Kan het ons verwonderen, wanneer deze ijdele wereld Jezus en Zijn bruid tegenstand biedt, vooral wanneer grote zondaars bekeerd worden? Want dit blijft altijd de reden van verzet voor de Farizeeërs: “deze ontvangt zondaars”.  Steeds wordt dezelfde aanklacht herhaald: Hij heeft een Ethiopische vrouw getrouwd. 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

0
error: Excuses: u kunt deze pagina niet kopiëren.