Voor iedere avond

23 mei | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Gij hebt Mij geen kalmus voor geld gekocht. Jesaja 43:24

De aanbidders in de tempel waren gewoon geschenken van geurig reukwerk te brengen, om op Gods altaar te worden verbrand; maar Israël werd in de tijd van zijn achteruitgang onedelmoedig, en wijdde de Heere slechts weinig offeranden; dit was een teken van onverschilligheid jegens God en zijn huis. Lezer, gebeurt dit nooit bij u? Zou de klacht, in de tekst vervat, niet soms, indien niet dikwijls, op u toepasselijk zijn? Zij die arm aan geld maar rijk in het geloof zijn, zullen niet minder geacht worden, omdat hun gaven klein zijn. Maar, arme lezer, geeft gij de Heere een billijk deel, of wordt het penningske der weduwe aan de heilige schatkist onthouden? De rijke gelovige moet dankbaar zijn voor het hem toevertrouwde talent, maar behoorde niet zijn grote verantwoordelijkheid te vergeten, want wie veel gegeven is, van die zal veel geëist worden; maar, rijke lezer, denkt gij aan uw verplichtingen, en geeft gij de Heere weer in evenredigheid van de ontvangen zegeningen? Jezus gaf zijn bloed voor ons, wat zullen wij Hem geven? Wij zijn zijn eigendom, met alles wat wij hebben, want Hij heeft ons gekocht; kunnen wij dan handelen alsof wij ons zelf toebehoorden? O, dat wij ons Hem meer toewijdden en daartoe Hem meer liefhadden! Dierbare Jezus hoe goed zijt Gij, dat Gij onze kalmus, met geld gekocht, wilt aannemen! Niets is te kostbaar tot een vergelding voor uw weergaloze liefde, en toch ontvangt Gij goedgunstig het geringste teken van oprechte genegenheid! Gij neemt onze ruikers en liefdepanden aan, als bezaten ze waarde in zich zelf, ofschoon ze inderdaad slechts gelijk zijn aan de handvol wilde bloemen, die het kind aan zijn moeder brengt. Mogen wij nimmer karig worden jegens U, en van heden af U nooit meer horen klagen, dat wij U de giften onzer liefde onthouden. Wij willen U de eerste vruchten van onze oogst geven, en U de tienden van alles betalen, en dan belijden: “Wij hebben U van het Uwe gegeven.” 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.