Met Spurgeon Het Jaar Door

28 mei | Bijbels Dagboek Met Spurgeon Het Jaar Door

… in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond Ezechiël 47:8

D

e Heere zal Zijn Woord volkomen vervullen. Deze belofte zal niet beperkt blijven tot het oor, maar in een zo ruim mogelijke zin in vervulling gaan. De profeet zag in het visioen dat de Wateren van de Dode Zee zo volkomen gezond gemaakt werden, dat er vis in was, ja, dat er hele scholen vissen in waren. Er was zo veel vis, dat er werk was voor allen die het net uitwierpen: ze stonden van de ene oever tot de andere. Wanneer God spreekt over wat Hij in de weg van de genade in de wereld gaat doen, moeten we dat heel ruim uitleggen. U moet in uw denken maar geen bekrompen opvattingen hebben van de genade van de Oneindige. Wanneer onze Heere Jezus de arbeid van Zijn ziel ziet en tevreden is, dan zal Hij geen handjevol mensen zien dat hier en daar tot Hem komt, maar een schare die niemand tellen kan om de Vader te aanbidden, en dat elkeen Zijn Naam eeuwig zal eren voor de bevrijding van de zonde. Wat een menigten hebben hun klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam! O geliefden, God zal Londen volkomen reinigen als Hij aan het werk gaat. Zelfs deze Augiasstal zal gewijd worden als de tempel des Heeren. God zal niet het buitenste van drinkbeker en schotel reinigen, maar Hij zal de verborgen zonden uitdelgen, zowel in de luxe villa’s als in de hutjes, en Hij zal voor Zichzelf in deze plaats een stad van priesters scheppen. Lof zij Zijn Naam voor die hoop! Geprezen zij de Heere God; Hij zal ons hart en onze geest heiligen. In het binnenste zal Hij de waarheid planten en in het verborgene zal Hij ons wijsheid bekendmaken!

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.