Met Spurgeon Het Jaar Door

27 september | Bijbels Dagboek Met Spurgeon Het Jaar Door

… vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Efeze 4:32

Vergevende de een de ander, zoals God om Christus’ wil u vergeven heeft.’ Let erop hoe de apostel het zegt: ‘Vergevende de een de ander.’ O, dan betekent dat dus dat als u vandaag moet vergeven, het heel waarschijnlijk is dat u morgen zelf vergeving nodig hebt, want het is ‘vergeven, de een de ander.’ Het is om en om, een wederkerige handeling, een dienst waarin wordt samengewerkt. Eigenlijk is het als een maatschappelijk kapitaal van wederzijdse vergeving, en leden van de christelijke kerk zouden veel aandelen in dit concern moeten verwerven. ‘Vergevende elkander.’ U vergeeft mij, en ik vergeef u; wij vergeven hen, en zij vergeven ons, en zo is er een kring van onbeperkte liefde en verdraagzaamheid rondom de wereld. Er zit bij mij iets verkeerd dat mijn broeder me moet vergeven, maar er zit bij mijn broeder ook iets verkeerd dat ik hem moet vergeven – en dat is wat de apostel bedoelt. Wie met een boze tong over zijn naaste spreekt, heeft een boos hart, wees daar zeker van. We moeten onze christelijke loopbaan maar beginnen met er ten volle van verzekerd te zijn dat we in andere mensen heel veel te vergeven hebben, maar dat er in onszelf nog heel wat méér te vergeven is. Het moet ons erom te doen zijn de goedertierenheid te oefenen, en dan hebben we ook die oefening van anderen nodig: ‘… vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.’

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

0
error: Excuses: u kunt deze pagina niet kopiëren.