Voor iedere morgen

04 februari | Bijbels Dagboek Voor Iedere Morgen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…zoals de HEERE bemint… Hosea 3 vers 1

Gelovige, kijk eens achterom en kijk dan eens naar de weg waarop de Heere je door de woestijn geleid heeft, door alles wat je meegemaakt hebt. Hij heeft je dagelijks gevoed en gekleed, Hij heeft in alles geduld met je gehad, Hij heeft je geklaag en je verlangen naar het eten van Egypte verdragen. Hij heeft de rots gespleten om je te drinken te geven. Hij heeft de hemel geopend om je het manna te geven. Denk er eens aan hoe Zijn genade je door al je moeilijkheden gedragen heeft. Hoe zijn bloed tot verzoening van al je zonden jou vrede gaf, hoe Zijn stok en Zijn staf je vertroost hebben. Als je zo eens stilgestaan hebt bij de liefde van de Heere in het verleden, kijk dan ook eens in het geloof vooruit, naar de toekomst. Het verbond van de Heere gold namelijk niet alleen in het verleden, maar juist ook in de toekomst. Hij, Die jou liefhad en vergeving schonk, zal je eeuwig liefhebben en vergeving schenken. Hij is de Alfa, Hij zal ook de Omega zijn. Hij is de Eerste, Hij zal ook de Laatste zijn. Herinner je daarom, wanneer je door het dal vol schaduw van de dood zult gaan, dat je niet bang hoeft te zijn, want de dood kan je niet van Zijn liefde scheiden; wanneer je de verborgenheden van de eeuwigheid zult binnengaan, hoef je niet te beven, want ‘ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heere’. Is je liefde nu niet opgefrist? Doet deze gedachte je Jezus niet nog meer liefhebben? Doet een vlucht door de oneindige ruimte van de Goddelijke liefde je hart niet ontvlammen, en spoort het je niet aan om je in de Heere, je God, te verblijden? Als wij aan Zijn liefde denken, wordt ons hart dan niet brandend in ons, en verlang je er dan niet naar, Hem nog meer lief te hebben?

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.