22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geef ons nieuwe kracht

Sterk o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt. Psalm 68:29

Kracht moet onderhouden worden.

Het is zowel verstandig als nodig om God voortdurend te vragen om datgene wat Hij in ons gewerkt heeft, te versterken. Omdat veel christenen dit verwaarlozen krijgen ze met beproevingen en moeite in hun geestelijk leven te maken, die voortkomen uit ongeloof. Het is waar dat satan probeert de mooie tuin van het hart te overstromen om er een wildernis van te maken. Maar het is evengoed waar dat veel christenen zelf de sluizen openzetten.

De gevreesde overstroming worden binnenlaten door zorgeloosheid en door weinig bidden tot de sterke Helper. We vergeten vaak dat de Bewerker van ons geloof ook de Onderhouder moet zijn. De lamp die in de tempel brandde, mocht nooit uitgaan, maar moest iedere dag van nieuwe olie worden voorzien. Zo kan ook ons geloof alleen maar levendig gehouden worden als het gevoed wordt door de olie van genade en die kunnen we alleen maar van God zelf krijgen.

Ga met uw twijfelmoedig geloof en kwijnende genadegaven tot Hem.

We lijken op de dwaze maagden als we ons niet voorzien van de benodigde voorraad olie voor onze lampen. Hij die de wereld formeerde, onderhoudt haar ook, anders zou ze allang haar einde gevonden hebben. Hij die ons tot christenen gemaakt heeft, moet ons onderhouden door Zijn Geest, want anders zal onze ondergang spoedig en definitief zijn. Laten we daarom, iedere avond opnieuw, naar onze Heere gaan om genade en sterkte die we nodig hebben.

We hebben een sterk argument om op te pleiten, want het is Zijn eigen genadewerk dat we Hem vragen te willen onderhouden – ‘wat Gij in ons gewrocht hebt’. Denkt u misschien dat Hij dat niet zal bewaren en onderhouden? Maar laten we door het geloof beslag op Zijn kracht leggen, dan kunnen alle machten van de duisternis, die door de aartsvijand van de hel worden aangevoerd, geen wolk of schaduw op onze vreugde en vrede werpen. Waarom zou u terugdeinzen als u zo sterk kunt zijn? Waarom zou u verslagen worden als u overwinnen kunt? O, ga met uw twijfelmoedig geloof en kwijnende genadegaven tot Hem die ze kan verlevendigen en van nieuwe kracht voorzien en bid vurig: ‘Sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend