24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Auteur: <span class="vcard">Teun van der Plas</span>


Vier aanslagen op het leven van Spurgeon

4 februari

4 februari

David zei ooit: “Er is maar als een schrede tussen mij en tussen den dood” ( 1 Samuël 20:3 )....

Ik heb u uit de wereld uitverkoren

28 oktober

28 oktober 1

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon  “Voor Iedere Morgen” Ik heb u uit de wereld uitverkoren.  Johannes 15 vers 19 Hier vinden...

Op spreekuur bij C. H. Spurgeon (2)

17 september

17 september

Lijden en depressie Zou Spurgeon nog eens spreekuur willen houden? Zou hij mij nog eens goede, mitsgaders dure raad willen...

Op spreekuur bij C. H. Spurgeon

15 september

15 september

Lijden en depressie Je voelt je eenzaamheid en verlaten Wanneer de grauwe sluier van depressie en zwaarmoedigheid zich als een...

10 Redenen waarom Spurgeon depressief was

12 september

12 september

Een kunstenaar probeerde ooit een portret van Charles Spurgeon te schilderen. Na veel frustratie zei hij: “Ik kan u niet...

Terug naar school met Spurgeon

25 augustus

25 augustus

“HIJ DIE NIET BEREID IS OM TE LEREN IS NIET GESCHIKT OM TE ONDERWIJZEN. HIJ DIE NIET ZAAIT IN HET...

Het geheim achter Spurgeon’s evangelisatie succes

14 augustus

14 augustus

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe Charles Spurgeon in zijn relatief korte leven zoveel heeft bereikt? We zouden het kunnen...

Wonen in het huis waar Spurgeon geboren is

10 augustus

10 augustus

Ik kreeg liefde en bewondering voor Spurgeon toen ik in het huis woonde waar hij was geboren. “… en wat...

Charles Haddon Spurgeon

8 augustus

8 augustus

Charles Haddon Spurgeon Prins der predikers   Charles Haddon Spurgeon, wie was hij? Deze Victoriaanse, Calvinistische, Baptisten-predikant staat bekend als...

Spurgeon Over De Hemel

6 augustus

6 augustus

De Hemel Wat komt er bij je op als je aan de hemel denkt? Zijn het engelen, of straten van...

Preek van Spurgeon uitgesproken in Leiden, Holland

6 augustus

6 augustus

In 1863 bracht Charles Spurgeon een bezoek aan Nederland. De prins der predikers predikte tijdens zijn bezoek ook in de...

Spurgeon bezoekt Nederland

10 augustus

10 augustus

Spurgeons bezoek aan Nederland   Waardevol en interessant voor ons Nederlanders is het bezoek dat Spurgeon in 1863 aan ons...

De laatste woorden van Spurgeon

3 augustus

3 augustus

DE LAATSTE WOORDEN VAN SPURGEON Tien dagen voor zijn dood voelde Spurgeon dat zijn einde naderde. In een van de...

Wacht op de uitkomst

“Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde” Genesis 49:19 Sommigen van ons...

Vrees God Alleen

“Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens...

Vertrouwen Is Vreugde

“Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen..” Psalmen 33:21 De wortel van...

Hulp Gevraagd

“Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen..” Matteüs 20: 7 Ja, er...

De zonden verbannen

Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de Heere Zich wende van de hitte Zijns...

Jaloezie

Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des Heeren. Want zekerlijk,...

Setting a good example to follow

25 april

25 april

The righteous always walks in his sincerity; Goodbye are his children after him. – Proverbs 20: 7 Concern about your...

Geliefd bij schoorsteenveger en minister

3 augustus

3 augustus

Charles H. Spurgeon was geliefd bij schoorsteenveger en minister Prins der predikers werd honderd vijftig jaar geleden geboren Het originele...

Spurgeon als theoloog van de controversen

3 augustus

3 augustus

Van der Sluijs beschrijft Spurgeon als theoloog van de controversen De actualiteit van een baptist tussen hypercalvinisme en modemisme „Door...

Spurgeon over de economische crisis

3 augustus

3 augustus

Spurgeon over de economische crisis De economische crisis had volgens sommige opiniemakers voorkomen kunnen worden als de samenleving beter met...

Spurgeon verafschuwde dominees-gedoe

3 augustus

3 augustus

Ds. Van der Sluijs: “Spurgeon verafschuwde dominees-gedoe” 17-03-2010 door Rik Bokelman Hij was student in Utrecht toen hij op de...

IK BEN, God uit het verleden

IK BEN de Heere, de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Exodus 3:6 IK BEN de Heilige Geest die zweeft...

IK BEN, God uw beloner

IK BEN uw Loon zeer groot. Genesis 15:1 IK BEN de Heere, proef en zie dat Ik goed ben. Psalmen...

IK BEN, God van de beloftes

IK BEN het die terugkomt. Johannes 14:3 IK BEN God en ik wil dat u in Mij gelooft. Jesaja 43:10...

IK BEN, uw God van gerechtigheid

IK BEN de rechtvaardige Rechter van de hele schepping. Psalmen 98:9 IK BEN de Koning der Koningen. Openbaring 19:16 IK...

IK BEN, God van de eeuwigheid

IK BEN, IK verander nooit. Job 23:13 IK BEN de eerste en de laatste. Jesaja 44:6 IK BEN één. Deuteronomium...

IK BEN, God van de gehele schepping

IK BEN de Heere, de vrees voor Mij is het begin van wijsheid. Psalmen 111:10 IK BEN de God van...

IK BEN, uw God die genade is

IK BEN God, die barmhartig is. Jeremia 3:12 IK BEN genadig en Ik verleen gunst aan wie ik verkies. Jeremia...

IK BEN, uw God van symbolen

IK BEN te vinden in Mijn gezette feesttijden. Numeri 10:10 IK BEN de zalfolie. Mattheus 17:5 IK BEN de heldere...

IK BEN, uw God van wonderen

IK BEN de God die wonderen toont. Handelingen 2:19 IK BEN de Heere en Mijn stem is krachtig en vol...

IK BEN, uw God van het offer

IK BEN de Christus. Lukas 9:20 IK BEN de beker van het bloed. Lukas 22:20 IK BEN het eeuwige offer....

IK BEN, uw God in de strijd

  IK BEN de banier in de strijd. Jesaja 59:19 IK BEN uw tweesnijdend zwaard. Openbaringen 2:12 IK BEN jou...

A Believers Dialogue with His Soul

27 april

27 april

by Joseph Philpot, 19th July 1868. “Why are you cast down, O my soul? and why are you disturbed within...

Baptism by Charles Spurgeon (English)

27 april

27 april

  BAPTISM is, we doubt not, immersion. This is taught by all Greek usage of the terms chosen by the...

Charles Spurgeon on Marriage (English)

27 april

27 april

“Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church.” — Ephesians 5:25 What a golden example Christ gives...

Calvinistische theologie in boodschap Spurgeon

3 februari

3 februari

Calvinistische theologie in boodschap Spurgeon Originele artikel is gepubliceerd op: 9 januari 2014 Als theoloog is Charles Haddon Spurgeon niet...

Rend your heart, and not your garments

18 december

18 december

Spurgeon’s Morning Meditations “Rend your heart, and not your garments.”—Joel 2:13. GARMENT-RENDING and other outward signs of religious emotion, are...

De les van de pinguïn

3 augustus

3 augustus

De les van de pinguïn In zijn homiletiek was Spurgeon “nuchter, praktisch en door en door geestelijk” “De duimen worden...

Spurgeons steun en toeverlaat

3 augustus

3 augustus

Spurgeons steun en toeverlaat Door: dr. C. A. van der Sluijs Susannah Spurgeon, echtgenote van de negentiende-eeuwse Engelse prediker Charles...

Send this to a friend