24 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

10 citaten van Spurgeon voor het omgaan met verraad

Omgaan met verraad.

Op drieëntwintig April 1888 werd Charles Spurgeon verraden door zijn broer James. Het kwam allemaal tot een hoogtepunt toen Spurgeon zijn lidmaatschap van de Baptisten-Unie opzegde. Spurgeon betreurde de afwezigheid van een geloofsbelijdenis die ervoor zou zorgen dat Baptisten niet zouden afdwalen van de Bijbelse leer. Hij vreesde dat de theologische leer een leegloop van kerken en een vermenigvuldiging van spinnen zou veroorzaken. (Autobiography 4: 254).

Spurgeon’s terugtrekking uit de Baptist Union leidde tot de grootste controverse van zijn leven – de Downgrade Controversy. Hij werd tegengewerkt door veel van zijn beste vrienden en studenten, waaronder tachtig afgestudeerden van zijn Pastors College.

“Ik kan u per brief niet vertellen wat ik heb meegemaakt in het overlopen van mijn eigen mannen” (Brief aan een vriend, 21 Februari 1888).

Diep vanbinnen is mijn hart gereed tot zinken…. Vrienden hebben me verlaten” (Exposition of Matthew, page 274).

Maar Spurgeon voelde op drieëntwintig April een nog diepere dolksteek in de rug toen zijn eigen broer afstand nam van zijn standpunt en hem beschuldigde.

“Ik voel me gebroken van hart. Zeker, hij heeft precies het tegenovergestelde gedaan van wat ik had moeten doen. Toch valt hem niets te verwijten, hij deed het naar eer en geweten “(Fullerton, CH Spurgeon, p.313 – 14).

“Verwijten van degenen die intiem met ons geweest zijn, en die door ons worden vertrouwd, doet pijn; en ze zijn meestal zo goed bekend met onze eigenaardige zwakheden dat ze weten hoe ze ons moeten raken, ze raken ons waar we het meest gevoelig zijn, en brengen ons zo de meeste schade toe”(Treasury of David 3:19).

“Een onvriendelijk woord van een vreemdeling kan een klein effect op ons hebben; maar als een dergelijk woord zou komen van de lippen van verraadiemand van wie we houden, raakt het ons diep vanbinnen. We zouden duizend dingen kunnen verdragen van degenen die slechts kennissen zijn; maar van een geliefd kind, of van onze vrouw, zou zoiets heel moeilijk te verdragen zijn.”(MTP 52:86).

De Downgrade Controversie beschadigde niet alleen de relatie tussen broers, maar het verergerde ook de falende gezondheid van Charles en resulteerde in zijn voortijdige dood op 57-jarige leeftijd.

“Je zult me niet meer zien, deze strijd doodt me” (Letter to a friend, Autobiography 3:152 ).

Bijna 40 jaar lang had Spurgeon in Londen het Evangelie gepredikt – een Evangelie dat zich concentreerde op Jezus verraad door Judas en Zijn andere discipelen.

Hier zijn tien citaten van een man die dat Evangelie aan zichzelf moest prediken, toen ook hij de pijn van verraad voelde.

1. “Ik kan alles voor Jezus verdragen, als Zijn eeuwige armen maar onder mij zijn.”

“Als we in een strijd zijn, moeten we rampen verwachten. . . . Ik kan alles voor Jezus verdragen, als Zijn eeuwige armen maar onder mij zijn “(Autobiography 4:256).

2. “Elke reputatie die door de wolken van smaad verduisterd is, zal om Christus wil, verheerlijkt worden.”

“Elke reputatie die door de wolken van smaad verduisterd is, zal om Christus wil, verheerlijkt worden wanneer de rechtvaardigen zullen schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader “(Autobiography 4:253).

3. “Laat ik op mijn hoede zijn als de wereld een vriendelijk gezicht laat zien; want als het mogelijk is, zal zij mij met een kus verraden zoals ze bij mijn Meester deed.”

“Laat ik op mijn hoede zijn als de wereld een vriendelijk gezicht laat zien; want als het mogelijk is, zal zij mij met een kus verraden zoals zij bij mijn Meester deed. Als iemand van plan is om de godsdienst een slag toe te brengen, begint hij vaak met het uitspreken van zijn grote eerbied. “(Morning and Evening, March 25, Morning).

4. “Als u uzelf aan de Heiland toevertrouwt, zal Hij u niet verraden of misleiden.”

“Als u uzelf aan de Heiland toevertrouwt, zal Hij u niet verraden of misleiden. . . . Als we Hem onze gehele ziel toevertrouwen, hebben we een houvast die Hij niet van zich af zal afschudden. Hij zal ons zegenen – ja, Hij zal ons eeuwig zegenen! (MTP 24:204).

5. “[Jezus] is een vertrouweling die ons nooit zal verraden, een Vriend die ons nooit zal weigeren.”

“Roep in alle nood naar Jezus en bewaar uw ellende niet voor uzelf. Hij zal u niet teleurstellen, wees niet bang dat Hij onbewogen, harteloos of onverschillig met u zal handelen. Hij is een vertrouweling die ons nooit zal verraden, een Vriend die ons nooit zal weigeren “(MTP 26:74).

6. “Oh, wat een vreugde is het om naar Christus toe te kunnen gaan!”

“Oh, wat een vreugde is het om naar Christus toe te kunnen gaan! Alle andere vrienden zijn wel eens onvriendelijk, en de beste van hen moeten afscheid van u nemen bij uw overlijden, of u met hen wanneer ze uit deze wereld naar de Vader vertrekken; maar uw Heere zal u nooit verlaten. Hij zal bij u blijven, en de dood zal Hem alleen maar dichterbij brengen. Dan zult u Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op uw voorhoofd zijn, en u zult met Hem zijn waar Hij is, en u zult Zijn heerlijkheid aanschouwen voor eeuwig en altijd “(MTP 16:281).

7. “Vertrouwen op een mens zal u teleurstellen, maar geloof in God zal u verrijken boven al uw verwachtingen.”

“Het is enorm gemakkelijk om op de mens te vertrouwen, zoals we heel goed weten! . . . Maar vertrouwen op een mens zal u teleurstellen, maar geloof in God zal u verrijken boven al uw verwachtingen. Moge ons hart daar altijd aan vasthouden – op God vertrouwen; alleen op God vertrouwen!”(MTP 24:392). .

8. “wees voorbereid op alles, zolang je maar kunt schuilen bij Hem die je met Zijn kostbare bloed heeft gekocht.”

“Wees er op voorbereid dat men slecht over u zal spreken; wees bereid om een dweper genoemd te worden; wees voorbereid op het verlies van vriendschappen; wees voorbereid op alles, zolang je maar kunt schuilen bij Hem die je met Zijn kostbare bloed heeft gekocht. . . . God zal je moed geven, steeds meer en meer, door het geloof! Wees er op voorbereid om beproeft te worden, zowel in leven, als in sterven! “(MTP 39:31)

9. “Laten we ons niet verwonderen als we geroepen worden om de weg te betreden die wordt gekenmerkt door Zijn doorstoken voeten.”

“Onze gezegende Heere moest het bedrog en de trouweloosheid van een begunstigde discipel verdragen; laten we ons niet verwonderen als we geroepen worden om de weg te betreden die wordt gekenmerkt door Zijn doorstoken voeten”(Treasury of David 3:19).

10. “Laten we de overtreffende liefde van Jezus bewonderen.”

“Nu, wat zal ik tot besluit zeggen, slechts dit: laten we de bovennatuurlijke liefde van Jezus bewonderen.. O liefde, liefde, wat hebt U voor ons gedaan! U bent almachtig in lijden. Weinigen van ons kunnen pijn verdragen, misschien kunnen nog minder van ons een verkeerde voorstelling van zaken, laster en ondankbaarheid verdragen. Dit zijn vreselijke horzels die steken als vuur: mensen zijn tot waanzin gedreven door wrede schandalen die voortkomen uit giftige tongen. Christus droeg dit lijden door heel Zijn leven heen. Laten we Hem daarom liefhebben, zeker als we bedenken hoeveel Hij van ons heeft gehouden.”(MTP 19:131).

Comments
  • L.s. Elke keer als ik iets van Spurgeon lees, dank ik Jezus, voor deze geliefde broeder, die altijd de Heer centraal stelde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend