24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Spurgeon verafschuwde dominees-gedoe

Ds. Van der Sluijs: “Spurgeon verafschuwde dominees-gedoe”

17-03-2010 door Rik Bokelman

Hij was student in Utrecht toen hij op de boekenmarkt een biografie tegen kwam van Adam van Scheltema over de ‘prince of preachers’ Charles Haddon Spurgeon. “Sindsdien heeft Spurgeon me niet meer losgelaten. Stel je eens voor, de grote Londense prediker in de 19de eeuw die 38 jaar iedere zondag voor zo’n 5000 mensen predikte in de Metropolitan Tabernacle,” vertelt ds. C.A. van der Sluijs. Inmiddels heeft hij zelf een biografie geschreven: Spurgeon, een spelbreker.

“Ik ben er bijzonder door geboeid dat Spurgeon een prediker was in wie zijn preken vlees en bloed werden. En daarom was hij een prediker van en voor alle tijden. De prediker werd een preek. Christus werd in hem transparant, omdat zijn leven Christus was. Dit deed hem ook zo heel dicht bij de mensen komen. Dominees-gedoe verafschuwde hij! Zijn geweldige populariteit maakte hem niet hoogmoedig. Hoogmoed was hem ten enenmale vreemd. Van zijn abnormale populariteit werd hij zelfs depressief. Zien we dat vandaag? Apart toch?! Daarom had Spurgeon wat te zeggen. Hij bracht God dichtbij de mensen. Nooit en nergens zocht hij zichzelf, verklaarde mensen om hem heen. Altijd was hij er op uit anderen het evangelie van Jezus Christus heel dichtbij te brengen. En dat voelde men. Eindelijk een dominee die niet zichzelf preekte! Dat was ook in die tijd een openbáring!”

Doorademd
Spurgeon leefde in het Victoriaanse tijdperk van de 19de eeuw in Engeland. C.A. van der Sluijs: “Het rationalisme was toen in opkomst waarbij de ratio of het verstand primair gesteld werd en Spurgeon onderkende de verstandelijke systematisering bij het hypercalvinisme én bij het arminianisme als dominant aanwezig. Hij zag daarin een weg bereid worden voor het rationalisme van de Schriftkritiek binnen de moderne theologie. En hij stelde zich daartegen te weer met al wat in hem was. Hypercalvinisme en arminianisme zijn vandaag nog razend actueel en misschien wel meer dan ooit te voren, omdat het op een uiterst gevarieerde en verkapte wijze tot ons komt. Spurgeon zou vandaag dezelfde strijd voeren als destijds. Dit is de actualiteit het boek Spurgeon, een spelbreker.”

Wij mogen van Spurgeon leren om in een eigentijdse taal te preken, doorademd van de liefde van Christus. De wijze waarop hij preekte was één van de manieren waarlangs het heil bij de hoorders kwam. Vandaag zouden we dit existentieel noemen.” In zijn boek Prediking in de crisis wijst ds. C.A. van der Sluijs erop dat de taal van de Bijbel geïncarneerd dient te worden in eigentijdse taal. Dan bereik je iedereen. Dit was nu precies de prediking van Spurgeon, waaronder de armen en de rijke adel gelijkelijk vertegenwoordigd waren én allemaal aangesproken werden.

Spurgeon preekte christo-centrisch. Eigenlijk was dit het geheim van de zegen op zijn prediking. Van Der Sluijs citeert Spurgeon: “‘Ik daag iedereen uit zo’n grote gemeente, jaar in jaar uit, bij elkaar te houden met enig ander onderwerp dan Christus Jezus. Hij mag dit enige tijd volhouden; hij mag ons bekoren met de ontdekkingen van de wetenschap of met de schoonheid van de poëzie of zijn redenaarstalent mag zodanig zijn dat hij grote scharen weet te trekken, na verloop van tijd zullen ze weggaan.’ Voor Spurgeon was de prediking van Christus zijn lust en zijn leven: ‘Ik zal u zeggen wanneer ik van een zondag het meest geniet, namelijk dán wanneer ik het meest Christus preek, of wanneer ik onder de prediking kan zitten van een eenvoudige dorpspredikant, die de Heere Jezus verhoogt. Dan doet het er niet toe of er met de grammatica wordt geknoeid, zo lang Jezus daar maar is.'”

Praktisch christendom
Spurgeon preekte een “uiterst praktisch christendom,” vertelt Van der Sluijs. “Een gewaagde uitdrukking van hem was bijvoorbeeld: ‘Ik geloof dat een brood dikwijls het meest wezenlijke van de theologie bevat en dat de kerk behoort toe te zien dat er aan haar poorten geen armen ongevoed en geen zielen onverzorgd zijn.’ Spurgeon liet zien hoe arm we zijn en hoe rijk we kunnen worden. Daar gaat de biografie over. Dezelfde God van Spurgeon leeft nog. En Spurgeon preekte niet óver het evangelie, maar hij preekte hét Evangelie!”

Bron: CIP.nl

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend