24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Bijzonderheden uit het leven van CH Spurgeon

Bijzonderheden uit het leven van CH Spurgeon

Wist u dat…

Men denkt dat het geslacht van de Spurgeons van Nederlandse afkomst is. Dat onder de vluchtelingen, die voor Alva’s zwaard een toevlucht in Engeland zochten, ook een zekere Spurgeon behoorde, wiens nakomelingen zich te Norfolk en te Essex vestigden?

Toen Charles Spurgeon slechts 10 jaar oud was, de predikant Richard Knill die op bezoek was zei, dat de jonge Spurgeon op een dag het evangelie aan duizenden zou verkondigen en in de kapel van Rowland Hill, de grootste kerk in Londen, zou preken. Zijn woorden uitgekomen zijn?

Charles Haddon Spurgeon de meest gelezen prediker is van de geschiedenis (behalve de bijbel). En er vandaag de dag  meer materiaal beschikbaar is van Spurgeon dan van enig ander christelijke auteur, levend of dood?

Een vrouw bekeerd werd door een enkele pagina van een preek van Spurgeon te lezen die om de boter was gewikkeld die ze had gekocht?

Spurgeon “De Christenreis naar de eeuwigheid” al op 6-jarige leeftijd las, en het daarna nog wel 100 keer zou lezen?

De kranten New Park Street Pulpit en The Metropolitan Tabernacle Pulpit – preken bevatten van Spurgeon en wel 20-25 miljoen woorden omvatten die gelijk staan aan de 27 volumes van de negende editie van de Encyclopedia Britannica.Dat deze serie bekend staat als de grootste reeks boeken van een auteur in de geschiedenis van het christendom?

De moeder van Spurgeon 17 kinderen had, van wie er 9 overleden zijn als kind?

Spurgeon zijn toelating tot het college miste omdat een bediende hem per ongeluk in een andere kamer liet wachten dan die van de directeur die op hem wachtte? (Later besloot hij zich niet opnieuw aan te melden omdat hij geloofde dat God tegen hem sprak: ‘En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet!’)

Spurgeon’s persoonlijke bibliotheek 12.000 boeken bevatte waarvan 1.000 gedrukt vóór 1700? (De bibliotheek van 5.103 boeken ten tijde van de veiling, is nu gehuisvest in William Jewell College in Liberty, Missouri.)

Voordat Spurgeon 20 was, hij al meer dan 600 keer gepredikt had?

Enkele dagen voordat Spurgeon een toespraak hield in Ceystal Palace ( 23,634 bezoekers) Spurgeon wilde weten hoe zijn stem klonk. Spurgeon om het geluid te testen riep: ‘Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt‘. En op dat moment iemand nog aan het werk was in het gebouw. Deze arbeider bekeerd werd door deze vocale test van Spurgeon?

Spurgeon ooit zelf sigaren rookte: Hij op een ochtend tijdens een uitje met zijn studenten , toen meerdere van zijn studenten pijpen of sigaren hadden aangestoken, zei: ‘Schamen jullie je niet om zo vroeg op de dag al te roken!’ Zij hun vuur onmiddellijk uit deden.Spurgeon toen zelf een sigaar pakte en aanstak, en zowel hij en zijn studenten moesten lachen om zijn kleine grap, en dat zijn punt was dat hij zich op geen enkele manier schaamde voor het roken?

Spurgeon om verschillende redenen toch is gestopt met het roken?

De New Park Street Church CH Spurgeon uitnodigde voor een proefperiode van 6 maanden, maar Spurgeon vroeg om slechts 3 maanden te komen omdat, zo zei hij “de gemeente me misschien niet wil, en ik geen hindernis wil zijn.”

Spurgeon meestal 6 boeken per week las en zichzelf zes jaar later nog kon herinneren wat hij gelezen had?

Spurgeon ooit een publiek van 23.654 mensen heeft toegesproken zonder een microfoon of een mechanische versterking?

Spurgeon ooit een predikanten-college is begonnen die bijna 900 studenten in zijn leven heeft voortgebracht – het college vandaag de dag nog steeds bestaat?

Dat in 1865 wel 25.000 preken van Spurgeon per week werden verkocht. Ze werden vertaald in meer dan 20 talen?

Dat er van minstens 3 van Spurgeon’s werken (waaronder de multi-volume Metropolitan Tabernacle Pulpit-serie) meer dan 1.000.000 exemplaren verkocht zijn. Een van deze, All of Grace, was het eerste boek ooit gepubliceerd door Moody Press (voorheen de Bible Institute Colportage Association) en nog steeds een all-time bestseller is?

Spurgeon tijdens zijn leven tot wel 10.000.000 mensen gepredikt heeft?

Spurgeon eens heeft gezegd dat er wel acht soorten gedachten tegelijk zijn geest passeerde terwijl hij predikte?

Susannah Thompson, de vrouw van CH Spurgeon, 33 jaar oud was toen ze invalide werd, en zelden een dienst van haar man kon bijwonen?

Spurgeon 20 jaar in het boek Psalmen studeerde voordat hij er zijn commentaar “The Treasury of David” op schreef?

Spurgeon erop stond dat het nieuwe gebouw van zijn gemeente, The Metropolitan Tabernacle, een Griekse architectuur moest hebben omdat het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven. Deze beslissing de navolgende kerkarchitectuur door de hele wereld sterk heeft beïnvloed?

Het thema voor Spurgeon’s zondagochtend preek meestal niet werd gekozen tot zaterdagavond?

Voor een gemiddelde preek Spurgeon niet meer dan één pagina notities mee de preekstoel opnam, maar hij toch voor 40 minuten lang 140 woorden per minuut sprak?

De enige keer dat Spurgeon een ambtsgewaad droeg, was toen hij Genève bezocht, en in Calvijns preekstoel preekte?

Spurgeon door slechts enkele van zijn vele uitnodigingen te accepteren, vaak wel 10 keer per week preekte?

Spurgeon vaak ontmoetingen had met Hudson Taylor, de bekende missionaris die naar China ging. En met George Muller, de oprichter van het weeshuis?

Spurgeon’s tweelingzonen beide predikers werden. Thomas volgde zijn vader op als predikant van de Tabernakel, en Charles, Jr., nam de leiding over het weeshuis dat zijn vader had opgericht?

Spurgeon’s vrouw, Susannah, hem Tirshatha noemde (een titel die door de Joodse gouverneur onder het Perzische rijk gebruikt werd), wat betekent “Uwe Uitmuntendheid”?

Spurgeon vaak 18 uur per dag heeft gewerkt. De beroemde ontdekkingsreiziger en missionaris David Livingstone vroeg hem een keer: ‘Hoe kun je het werk van twee mannen in één dag doen?’ Spurgeon antwoordde: ‘Je bent vergeten dat er twee van ons zijn.’ (Hij toen doelde op de Christus)?

CH Spurgeon zeer sterk tegen de slavernij sprak, en dat de Amerikaanse uitgevers dit onderwerp uit zijn preken en opmerkingen schrapte?

CH Spurgeon af en toe aan de leden van zijn gemeente vroeg om de volgende zondagdienst niet bij te wonen, zodat nieuwkomers misschien een plaats zouden vinden. Tijdens een dienst van 1879 de leden van zijn vaste gemeente het gebouw verlieten, zodat nieuwkomers die buiten wachten, misschien binnen zouden komen; Het gebouw onmiddellijk opnieuw werd gevuld?

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend