24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Spurgeon’s geheim over het opvoeden van Godvrezende kinderen

Op 20 september 1856 kreeg Charles Spurgeon een onverwachte verrassing – zijn tweelingzonen. Zijn vrouw Susannah beviel die zaterdagmorgen van twee zonen, Charles en Thomas waren geboren. Spurgeon leerde zijn zonen de Bijbel lief te hebben. Hij moedigde hen ook aan om de historische bekentenissen van het geloof zoals de Westminster-catechismus en de Tweede Londense Belijdenis van 1689 te bestuderen. Om te verzekeren dat zijn zonen stevig in het evangelie waren gegrondvest, wachtte Spurgeon tot hun achttiende verjaardag om ze te dopen.

“Ik zou kinderen al de grote doctrines van de waarheid moeten leren  zonder een enige uitzondering.”

Zowel Thomas als Charles volgden in hun vaders voetstappen en werden predikant. Spurgeon werd voortdurend omringd door kinderen uit het weeshuis. Hij maakte zelfs een catechismus voor kinderen en schreef ook een boek getiteld Come Ye Children. Kinderen brachten Spurgeon’s helderste en tedere kant naar buiten. Zijn biografieën leren ons dat Spurgeon zelf kinderlijk was in zijn geloof en in zijn prediking. Zelfs kinderen begrepen de verheven theologische leerstellingen die hij vanaf de preekstoel verkondigde.

 ‘Je kunt de waarheid pas grondig onderzoeken als je dit ook aan een kind kunt vertellen, en deze het kan begrijpen.’

Hier zijn twaalf citaten van Spurgeon over het opvoeden van Godvrezende kinderen.

1. “Zodra een kind verloren kan gaan, kan het gered worden.”

2. “Of we jonge christenen de waarheid leren of niet, de duivel zal ze zeker het verkeerde leren.”

3. “Kinderen zullen hun vaders imiteren in hun ondeugd, zelden in hun berouw.”

4. “Sommigen van de meest zondige mensen zijn de kinderen van kerkelijke ouders.”

5. “Als we nooit hoofdpijn hebben om onze kinderen te bestraffen, zullen we veel hartenpijn hebben als ze opgroeien.”

6. “We mogen niet verwachten dat onze kinderen gezegend zijn, tenzij we zelf in de genade groeien.”

7. “Wat een zegen als onze kinderen in het leger van Christus zijn ingelijfd!”

8. “Als u vooraanstaande mannen in Gods Kerk wilt, zoek dan naar degenen die in hun jeugd werden bekeerd.”

9. “Ik hoop dat we zelden de knie buigen zonder te bidden voor onze kinderen.”

10. “Je kunt niet voor je kinderen bidden als je niet voor jezelf bidt.”

11. Het is niet uw onderwijzing die de zielen van uw kinderen kan redden; Het is de zegen van God die de Heilige Geest vergezelt in uw arbeid. “

12. “Ik weet, Het is niet zo makkelijk om Christus te verkondigen aan kleine kinderen, maar niets anders is het waard om over te preken.”


Spurgeon’s Geheim


Spurgeon wist hoe hij kinderen in de Godsvrucht moest opwekken omdat zijn ouders en grootouders hem opwekte om de Heere te vrezen.

 “Hier is dan het geheim. Je moet je ziel verplaatsen in de jongeren; je moet het zo voelen, alsof de ondergang van dat kind je eigen verderf zou zijn. ‘

Spurgeon zei over zijn eigen stamboom: “O ik hoop, dat de lijn in komende jaren behouden zou mogen blijven. Ja, dat er zolang er generaties geboren zullen worden van onze familie en verwanten, de vaandel gedragen en op de bazuin geblazen zal worden voor de strijd van de Heer van Israël.”

Tot de dag van vandaag blijft de familie Spurgeon de grote erfenis en liefde van hun voorouders behouden om de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

De achter, achter, achterkleinkinderen van Charles Spurgeon uit het geslacht van zijn zoon Thomas Spurgeon (van links naar rechts): Jonah David Cochrane (7), Hannah Rachel Spurgeon (6), Lily Grace Cochrane (6), Juliet Anna Cochrane (5) en Ezra John Spurgeon Cochrane (2)

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend