23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Orpa en Ruth

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.  Ruth 1:14

Orpa en Ruth hadden allebei de genegenheid van Naomi, en daarom maakten zij zich klaar om met haar terug te gaan naar het land van Juda. Maar het moment van de beproeving kwam. Naomi stelde hen heel edelmoedig de moeilijkheden voor die zij in Juda zouden tegenkomen, en ze vroeg hen om – als zij hun gemak en rust op prijs stelden – terug te keren naar hun Moabitische vrienden. Eerst gaven zij allebei aan hetzelfde lot te willen kiezen als het volk van God, maar bij uitgebreider overleg liet Orpa haar schoonmoeder achter. Daarmee liet zij ook het volk en de God van Naomi achter. Zij keerde terug naar haar vrienden en hun afgoden. Ruth gaf zich met haar hele hart over aan de God van haar schoonmoeder. De kus van de uiterlijke belijdenis wordt gemakkelijk gegeven, en kost weinig; maar het vastklampen aan de Heere in een heilige keuze voor de waarheid, is geen kleine zaak. Hoe staat het met ons? Hebben wij ons hart aan Jezus gegeven? Zijn wij, als een feestoffer, met touwen aan de horens van het altaar gebonden? Hebben wij de kosten berekend? Zijn wij bereid om verlies te lijden voor de zaak van onze Meester? De winst die daarop volgt, zal een overvloedige beloning zijn. De schatten van Egypte vallen in het niet bij de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Van Orpa horen we niets meer; zij leeft haar leven in gemak en afgodisch genoegen, en zij lijdt schade als zij sterft. Maar Ruth leeft in de geschiedenis en in de hemel! De genade heeft haar een plaats gegeven in de geslachtslijn waaruit de Koning der koningen werd geboren. Zij die om Christus’ wil alles kunnen verloochenen, zijn gezegend onder de vrouwen; maar vergeten zullen zij zijn, die hun geweten geweld aandoen in het uur van de verzoeking, en terugkeren naar de wereld. O, laten wij vanmorgen niet tevreden zijn met een uiterlijke schijn van vroomheid, die niet beter is dan de kus van Orpa. Het is mijn gebed dat de Heilige Geest ons in staat zal stellen om ons met ons hele hart aan de Heere Jezus vast te klampen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend