24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Spurgeon Over De Hemel

De Hemel

Wat komt er bij je op als je aan de hemel denkt? Zijn het engelen, of straten van goud? Perfecte vrede en geluk? Al deze gedachten over de hemel zijn waar, maar geen van hen is de focus van de hemel. De Schrift noemt engelen, straten van goud en geluk, maar het middelpunt van de hemel is de glorie van God, specifiek gezien in de persoon van Jezus Christus. Deze stralende focus, Jezus Christus, is precies waar Charles Spurgeon graag onze aandacht op vestigt.

Voor het volk van God is de glorie van de hemel, Jezus Christus, hun Verlosser.

Het Hollywood-beeld van de hemel bestaat uit inwoners die harpen tokkelen en eeuwig op wolken zweven. Spurgeon zou zo’n realiteit nooit hebben aanvaard, omdat de hemel van Spurgeon in de tegenwoordigheid van Christus was.

“De heerlijkheid des hemels is, dat wij Hem zullen zien, diezelfde Christus, die eens gestorven is aan het kruis van Golgotha, dat wij zullen vallen, om Hem te aanbidden aan Zijn voeten, en nog meer, dat Hij ons kussen zal met de kussen Zijns monds, en ons zal verwelkomen om voor eeuwig bij Hem te wonen. “

De Prins der Predikers gaf niet om straten van goud of onsterfelijke lichamen. Zijn alles verterende wens was om zijn Heiland te zien en te aanschouwen. Is dit ook jouw verlangen?

De hemel is een plaats vol vreugde en vrijheid van lijden voor hen die alleen op Christus hebben vertrouwd voor de vergeving van hun zonden.

Voor de heiligen van Christus die hebben gestreden en veel geleden hebben in dit leven, heeft Spurgeon geweldig nieuws uit de Schrift onthuld! Gelovigen zullen een perfecte gezondheid hebben, inderdaad, Spurgeon zegt:

“Zoals perfecte gezondheid ons eerste geluk was, zo zal het ook onze laatste en eeuwige geluk zijn, want de hemel is niet alleen straten van goud en harpen van melodieuze muziek en gevleugelde wezens, maar het is de volmaaktheid die de smerige verdorvenheid van de ziel zal afwerpen, de ziel zal weer zichzelf zijn, en van de mensheid zal worden gezegd, zijn vlees is frisser dan dat van een kind, en hij is teruggekeerd naar de dagen van zijn jeugd.

Merk op dat Spurgeon de nadruk legt op het feit dat we eindelijk vrij zullen zijn van de zonde. In de hemel zullen alle dingen nieuw worden gemaakt, de zonde en de gevolgen ervan zullen er niet meer zijn, en de Heere Jezus zal als overwinnaar heersen! Het gekreun van de schepping zal voor eeuwig ophouden. Maakt dat niet dat uw hart het van vreugde uitschreeuwt?

De hemel is een plaats van hoop waar alle verlosten uit alle tijden herenigd zullen worden.

Heb je geen hoop meer in dit leven? Als je op Jezus Christus vertrouwd, heb je een levende hoop. De meest urgente vraag die Spurgeon je zou kunnen stellen is deze:

“Ben je een met Christus? Vertrouw je Hem? Leef je in gemeenschap met Hem? Dan zal de hoop van het hiernamaals misschien wel de angel uit het heden wegnemen. “

De hemel is de plaats van hoop omdat de God van hoop daar is. Als je naar Christus kijkt, is de vreugde van de hemel jouw hoop. Je zult jouw Christus van aangezicht tot aangezicht zien en je huidige lijden zal er niet meer zijn. Deze vreugde zal eeuwig zijn, zoals alle heiligen van God Hem samen voor de eeuwigheid zullen prijzen. Ja, we zullen overleden christenen zien, geliefden, zowel familie als vrienden – maar onze aandacht zal gericht zijn op Koning Jezus en Zijn heerlijkheid.

“Oh! de rust van de rechtvaardigen, hoe heerlijk zijt gij, waar gezinnen opnieuw in één bundel zullen worden samengebonden, waar gescheiden vrienden opnieuw zullen samenkomen om nooit meer van elkaar te scheiden, en waar de gehele kerk van Christus verenigd in één machtige cirkel, samen, God en het Lam zullen prijzen, gedurende de eeuwigheid der eeuwen. “

Edward G. Romine

 

Send this to a friend