24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het geheim achter Spurgeon’s evangelisatie succes

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe Charles Spurgeon in zijn relatief korte leven zoveel heeft bereikt? We zouden het kunnen hebben over zijn drukke schema en zijn haast buitenaardse ijver. Het is zeker niet onbelangrijk om zijn merkwaardige en door God geschonken geheugen, focus en improviserende vermogen te belichten. Maar het vruchtbare en getrouwe leven van Spurgeon – die duizenden preken predikte, miljoenen woorden heeft geschreven, en zielen uit alle hoeken van de wereld naar Christus trok – werd niet alleen aangewakkerd door koffie en ijver. Hoe predikte en leefde Spurgeon met zoveel vertrouwen en gezag? Het ware geheim van Spurgeon’s evangelie verkondiging was zijn vertrouwen in de soevereiniteit en de reddende kracht van zijn God.

Als er een ziel is die door God is uitverkoren, om door mijn prediking bekeerd te worden, kan Hij hem vandaag uit Australië hebben gehaald, door een ongewenst ongeluk; misschien is er iemand die op weg was naar Amerika waarvan het schip misschien noodlottig moest teruggevaren naar onze haven. Maar dit weet ik, dat God eerder de hemel en de aarde zal doen laten schudden, dan dat Hij een ziel het voorbestemde moment van zijn of haar bekering zou laten missen.

De Prins der Predikers vertrouwde niet op zijn eigen vorstelijke overtuigingskracht, maar op de zekerheid van de koninklijke besluiten van zijn Koning. Zijn vertrouwen in evangelisatie, prediking, onderwijzen, schrijven, en leiding in zijn leven kwam allemaal voort uit een niet-aflatend geloof dat God in staat is om te bereiken wat Hij wil.

Bekering is Gods werk: het kan niet worden uitgevoerd zonder Zijn hand. Zonder Hem kunnen we niets doen.

Charles wist dat de kracht niet in zichzelf lag, maar in het evangelie dat hij predikte. Er is geen enkele preek, en nauwelijks een enkele brief, die niet getuigd van het evangelie. Hij zorgde ervoor dat de duizenden zielen die onder zijn bediening werden gered, niet tot overtuiging zouden komen door een ​​zin te veranderen, maar door de zuivere boodschap van het evangelie. Zodra hij die boodschap verkondigde, vertrouwde hij in haar kracht om zielen te redden.

Wanneer u het evangelie predikt, zullen zielen worden gered. Om dat doel te bereiken, moet je je aan het evangelie houden, want dat is het middel dat door God is bestemd voor de bekering van zondaars.

Het is waar, dat veel eenvoudige predikers, leraren, predikanten en leken niet de unieke gaven van Spurgeon hebben. De christen die dagelijks uitgezonden wordt om een getuige te zijn voor zijn of haar ongelovige medemens, heeft niet dezelfde vaardigheid of kennis in zich als de man die zijn leven toegewijd heeft om het evangelie te prediken.

De dorpsprediker die in dienst werkt voor zijn kleine gemeente bezit niet dezelfde mondiale invloed van een man wiens preken over de hele wereld 120 jaar na zijn dood nog steeds worden gehoord. En toch stroomt dezelfde Geest van God door hen heen, en hetzelfde evangelie-woord is op hun lippen.

Ik vraag me af of onze prediking veel dienst zal doen als we niet in haar kracht geloven. Maar als we geloven dat zielen zullen worden gered, dan zullen ze worden gered. Als we prediken met het vertrouwen op Gods belofte dat Zijn Woord niet ledig zal terugkeren, dan zal het niet ledig terugkeren, maar er zal vrucht zijn voor de zaaier, overeenkomstig de verzekering van onze trouwe God.

Wat moeten diegenen onder ons die niet zulke geweldige Victoriaanse predikers zijn? Welnu, we kunnen met hetzelfde onwankelbare vertrouwen prediken, net zo veel bereiken, getuigen en leven, als we maar geloven, zoals hij deed, dat God middels het zwakke getuigenis van de prediker uit genade behoeftige zondaars redt. Net als Spurgeon vertrouwen we op Gods belofte dat de boemerang van zijn gepredikte evangelie altijd vrucht draagt ​​en we maken er onze missie van om het goede nieuws van Jezus te verkondigen totdat Hij weer komt om ons Zijn eigendom te maken. We zijn misschien geen Spurgeon, maar zijn boodschap is onze boodschap, zijn God is onze God en zijn vertrouwen is ons vertrouwen.

Drake Osborn werkt als onderzoeksassistent in The Spurgeon Library in Kansas City, waar hij een Master of Divinity volgt van het Midwestern Baptist Theological Seminary en dient als een pastoraal medewerker van de Emmauskerk. Hij blogt ook op drakeosborn.com en je kunt hem volgen op Twitter.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend