23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Genezing voor de zieken


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over haar.
Markus 1 vers 30

Deze kleine blik in het huis van de apostolische visser is heel belangrijk. Wij zien dat huiselijke vreugde of zorgen geen belemmeringen zijn om de Evangeliebediening uit te oefenen. Zij geven zelfs de mogelijkheid om persoonlijk getuige te zijn van het genadewerk van de Heere in onze eigen familie. Het echte christendom en het huiselijke leven gaan goed samen, in tegenstelling tot wat sommigen beweren die het huwelijk verachten. Het huis van Petrus was waarschijnlijk een arme vissershut, maar de Heere der heerlijkheid ging er naar binnen, bleef er en deed er een wonder. Als dit dagboekstukje vanmorgen in een eenvoudig huis gelezen wordt, laat het de bewoners ervan dan aanmoedigen om het gezelschap van Koning Jezus te zoeken. God is vaak meer te vinden in eenvoudige huizen dan in prachtige paleizen. De Heere Jezus kijkt in jouw kamer rond en wacht om jou genadig te mogen zijn. In het huis van Simon was een ziekte binnengekomen; een koorts die dodelijk leek, had zijn schoonmoeder geveld, en zodra Jezus kwam, vertelden zij Hem van deze tegenslag. Hij haastte Zich naar het bed van de zieke. Is er vanmorgen in jouw huis iemand ziek? Je zult ervaren dat Jezus de beste Arts is; ga meteen naar Hem en vertel Hem alles. Leg de situatie onmiddellijk voor Hem open. Het betreft iemand van Zijn volk, en daarom is het voor Hem niet te onbelangrijk. Let erop dat de Heiland de zieke vrouw terstond genas. Niemand kan genezen zoals Hij. Wij mogen niet de conclusie trekken dat de Heere al het verdriet van al onze geliefden weg zal nemen, maar we mogen er wel van verzekerd zijn dat het gelovige gebed voor de zieken meer dan iets ter wereld, gevolgd zal worden door herstel. En waar dit niet helpt, moeten wij ons ootmoedig buigen naar de wil van Hem, door Wie dood en leven bepaald wordt. Het tere hart van de Heere Jezus luistert geduldig naar al ons verdriet; laten wij het dan voor Hem uitstorten!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend