24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

U zult mij leiden door uw raad


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U zult mij leiden door uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Psalm 73 vers 24

De Psalmist had behoefte aan Gods leiding. Hij kende de dwaasheid van zijn hart, en hij wilde er niet steeds door afgeleid worden. Daarom besloot hij dat Gods raad hem voortaan zou leiden. Als wij onze dwaasheid kennen, is dit een grote stap in de richting van de wijsheid. Het zorgt ervoor dat wij gaan vertrouwen op de wijsheid van de Heere. Een blinde leunt op de arm van zijn vriend, en bereikt daardoor veilig zijn huis. Wij willen ons daarom zonder enige twijfel aan Gods leiding overgeven, omdat we er zeker van zijn dat het altijd veilig is om op de alziende God te vertrouwen. ‘U zult’ is een geweldige uiting van het geloof. Hij was er zeker van dat God hem niet zou afwijzen. Gelovige, dit is een geweldige waarheid. Rust erop. Wees er zeker van dat God je Raadsman en Vriend zal zijn; Hij zal je leiden, Hij zal al jouw wegen besturen. In Zijn geschreven Woord wordt deze belofte al voor een groot deel vervuld, want in de Heilige Schrift vind je de raad van God aan jou. Wat zijn we gelukkig omdat we Gods Woord in ons bezit hebben, dat ons kan leiden. Wat zou een zeeman zonder kompas zijn? Wat zou een Christen zonder Bijbel zijn? Het is de onfeilbare kaart, waarop elk gevaar beschreven staat, en waarop alle zandbanken die je op de weg naar de haven van het behoud vindt, zijn aangegeven! Geprezen is Uw Naam, o God, omdat wij op U kunnen vertrouwen. U zult ons vandaag en morgen leiden! En nadat U ons door dit leven hebt geleid, zult u ons in heerlijkheid opnemen. Wat is dit een geweldige gedachte. God Zelf zal ons in heerlijkheid opnemen. Ook jou, afdwalend, rondzwervend schaap! Hij zal je uiteindelijk veilig in Zijn heerlijkheid opnemen. Dit is jouw erfenis. Verzadig jezelf hier vandaag mee, en als je omringd wordt door twijfels, ga dan in de kracht van deze tekst rechtstreeks naar de genadetroon!

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend