23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

U, Die ik innig liefheb


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U, Die ik innig liefheb… Hooglied 1 vers 7

Het is heerlijk om zonder een ‘maar’ van de Heere Jezus te kunnen zeggen: ‘U, Die ik innig liefheb…’ Velen kunnen alleen maar zeggen dat zij hopen Hem lief te hebben. Zij vertrouwen erop dat zij Hem liefhebben; maar alleen een oppervlakkig geloof heeft hier genoeg aan. Niemand mag zichzelf rust gunnen voor hij helemaal zeker is van dit belangrijke punt. Wij mogen niet tevreden zijn met een oppervlakkige hoop dat Jezus ons liefheeft, en met een simpel vertrouwen dat wij Hem liefhebben. De oude heiligen waren over het algemeen niet gewend te spreken vanuit zo’n hoop zonder diepgang, maar zij spraken met zekerheid en duidelijkheid. ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’, zegt Job. Verkrijg een onbetwistbare zekerheid van je liefde tot Jezus, en wees niet tevreden voor jouw aandeel aan Hem werkelijkheid is geworden door het getuigenis van de Heilige Geest. Oprechte liefde tot Christus is in elk geval het werk van de Heilige Geest. Deze liefde wordt door Hem in het hart gewerkt. Hij is er de oorzaak van; maar de reden waarom wij Jezus liefhebben, ligt in Hem Zelf. Waarom hebben wij Hem lief? Omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven. Wij hebben het leven ontvangen door Zijn dood; wij hebben vrede door Zijn bloed. Hoewel Hij rijk was, werd Hij arm voor ons. Waarom hebben wij Hem lief? Om de uitmuntendheid van Zijn persoon. Wij zijn vol van Zijn lieflijkheid, wij bewonderen Hem en zijn ons bewust van Zijn eindeloze volmaaktheid. Zijn grootheid, goedheid en vriendelijkheid komen samen in een schitterende straal, die de ziel zo bekoort, dat zij uitroept: ‘Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk!’ Wat een geweldige liefde is dit. Een liefde die het hart met koorden zachter dan zijde, maar toch hechter dan diamant, aan Hem verbindt!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend