23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De eeuwige wegen zijn van Hem

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Habakuk 3:6

Wat God in het verleden deed, zal Hij weer doen. De wegen van een mens zijn veranderlijk, maar Gods wegen zijn eeuwig. Deze heerlijke waarheid heeft veel oorzaken. De wegen van de Heere zijn het resultaat van Zijn wijze leiding. Hij beslist alles op grond van Zijn eigen wil. Menselijke daden zijn vaak de haastige resultaten van hartstocht of angst, en vaak volgt daar berouw of verandering op. Maar de Almachtige wordt niet verrast door de gebeurtenissen. Hij voelt Zich ook niet overrompeld omdat de dingen anders lopen dan Hij ze voorzien heeft. Zijn wegen zijn de vruchten van Zijn onveranderlijke Wezen. Door goed naar Gods wegen te kijken, kunnen we Gods eigenschappen leren kennen. God is rechtvaardig, genadig, trouw, wijs en liefdevol. Daarom worden Zijn wegen ook altijd gekenmerkt door deze heerlijke eigenschappen. Alle levende wezens handelen naar hun aard; als hun aard verandert, verandert hun gedrag ook. Maar omdat God geen schaduw van omkeer kent, zullen Zijn wegen altijd dezelfde blijven. Verder is er ook geen enkele invloed van buitenaf die Gods wegen omver zou kunnen werpen. Zij zijn namelijk de uitdrukking van Zijn onweerstaanbare kracht. Zelfs de maan staat stil als Jehova Zich klaarmaakt om Zijn volk te verlossen. Wie kan Hem weerstaan? Tenslotte zijn Gods wegen altijd rechtvaardig. Onrecht zorgt voor verval; het laat een spoor van verwoesting achter, maar de waarheid en het recht hebben een levenskracht, die door de eeuwen heen niet minder wordt. Laten we vandaag met vertrouwen tot onze hemelse Vader gaan, eraan denkend dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid. In Hem is God Zijn volk altijd genadig.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend