23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hij Die u roept is getrouw

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  1 Thessalonicenzen 5 vers 24

De hemel is de plaats waar we nooit zullen zondigen. Daar zal onze voortdurende strijd tegen een onvermoeide vijand eindigen, omdat de verleider er niet meer zal zijn om een strik te spannen voor onze voet. De hemel is de onbevlekte erfenis, het is het land van de volkomen heiligheid en van de volmaakte zekerheid. Soms genieten de gelovigen op aarde al van de voorsmaak van deze zalige zekerheid. Gods Woord laat ons zien dat iedereen die met het Lam verbonden is, veilig is. De rechtvaardigen zullen op hun levensweg Gods goedkeuring ervaren; zij die hun zielen aan de zorg van Christus hebben toevertrouwd, zullen in Hem een trouwe en onveranderlijke Bewaarder vinden. Als we steunen op het Woord, kunnen we zelfs op aarde genieten van deze zekerheid. Ik bedoel hier niet de hoge en heerlijke zekerheid die ons voor elke twijfel bewaart, maar wel de heilige zekerheid die volgt op de vaste belofte van Jezus, dat niemand van hen die in Hem geloven, zal vergaan. Laten we de leer van de volharding der heiligen vaak vol blijdschap overdenken, en de trouw van onze God prijzen door ons vertrouwen op Hem te stellen.
Ik bid dat de Heere de zekerheid van je veiligheid in Christus Jezus diep in je hart legt. Ik bid dat Hij je zal laten zien dat jouw naam in Zijn hand gegraveerd staat. Ik bid dat Hij je deze belofte in je oor zal fluisteren: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.’ Zie op Hem, de grote Borg van het verbond. Hij is trouw en waarachtig. Hij heeft Zichzelf verplicht om jou, de zwakste uit het gezin, voor de troon van God te brengen. Drink van de wijn van de granaatappels van de Heere. Geniet van de heerlijke vruchten van het paradijs. Je zult dan iets ervaren van het genot dat de zielen van de volmaakt rechtvaardigen in de hemel ervaren. Houd je met een onwankelbaar geloof vast aan de woorden: ‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend