24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Voor zout is er geen voorschrift nodig

Bijbels dagboek “Spurgeon voor iedere morgen”

Ezra 7:22

Zout werd gebruikt bij elk vuuroffer. Door zijn bewarende en reinigende eigenschappen was het een beeld van Gods genade in onze ziel. Toen koning Artaxerxes zout gaf, beperkte hij de voorraad niet. Als de Koning der Koningen Zijn genade uitreikt, wordt de voorraad door Hem ook niet beperkt. Wij voelen ons in onszelf vaak verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Als je veel manna wilt verzamelen, zul je ervaren dat je zoveel kan krijgen als je wilt. Er heerst in Jeruzalem geen hongersnood. De bewoners hoeven hun brood niet af te meten, en hun water niet met mate te drinken. Voor sommige dingen gelden in het genadeverbond voorschriften. Onze beproevingen worden met een heel nauwkeurige maat gemeten. Wij krijgen er geen druppel te veel van toegediend. Het zout van de genade wordt echter niet beperkt. ‘Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’ Ouders moeten de kasten met snoep en andere lekkernijen vaak afsluiten, maar het is niet nodig om het zout achter slot en grendel te zetten. Er zijn maar weinig kinderen die daar te gretig van zullen nemen. Een mens kan wel te veel geld of eer hebben, maar hij kan nooit te veel genade hebben. ‘Toen Jesjurun vet werd, trapte hij achteruit, toen verliet hij God, Die hem gemaakt heeft.’ Maar we hoeven niet bang te zijn dat iemand te vol zal worden van genade. Overvloed aan goederen doet de zorgen groter worden, maar een grotere stroom van genade vergroot de vreugde! ‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.’ De overvloed van de Heilige Geest geeft volmaakte vreugde! Gelovige, richt je tot de troon van de genade en vraag om een ruime hoeveelheid hemels zout. Het zal de smakeloze beproevingen in je leven zouten, en het zal je hart, dat anders zou bederven, bewaren. Het zal je zonden doden, zoals het zout de bacteriën vernietigt. Je hebt veel zout nodig; vraag veel, en je zult veel ontvangen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend