25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Als lammeren in Zijn armen

“Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen.” Jesaja 40:11

Een hart vol liefde.

Onze goede Herder heeft in Zijn kudde allerlei verschillende schapen. Sommige zijn sterk in de Heere, anderen zijn zwak in het geloof; maar Hij zorgt voor al Zijn schapen, en het zwakste lammetje heeft Hij even lief als het meest gevorderde van de kudde. Lammeren hebben de neiging om achter te blijven en af te dwalen, om dan vermoeid te worden. Maar de Herder beschermt hen met Zijn machtige arm voor het gevaar voor al die zwakheden. Hij zoekt de pas bekeerde zielen op, die net als de lammeren, het gevaar lopen om te sterven.

Dan voedt Hij ze totdat ze weer krachtig worden. Hij vindt zwakken, die op het punt staan om te sterven. Hij troost ze en vernieuwt hun kracht! Hij vergadert al de kleintjes bijeen, want het is de wil van onze hemelse Vader, dat niemand van hen verloren zal gaan. Wat een scherpe ogen moet Hij hebben om ze allemaal te kunnen zien! Wat een hart vol liefde om voor hen allemaal te zorgen! Wat een ver reikende en machtige arm, om ze allemaal bijeen te vergaderen.

Persoonlijke verzorging.

In de tijd van Zijn leven op aarde verzamelde Hij graag de zwakken. En nu Hij in de hemel woont, ontfermt Zijn liefhebbend hart zich over de zachtmoedigen en verslagenen, de beschroomden en de zwakken, de bangen en hulpelozen hier beneden. Hoe zachtjes voerde Hij mij tot zich, tot Zijn waarheid, tot Zijn bloed, tot Zijn liefde, tot Zijn Kerk! Met wat een vaderlijke genade dwong Hij mij tot Hem te komen. Hoe vaak heeft Hij mij, sinds mijn eerste bekering, van mijn afdwalingen teruggebracht, en mij weer opgenomen met Zijn machtige armen! 

Het beste van alles is, dat Hij dit alles persoonlijk doet, er komen geen anderen aan te pas. Hij heeft Zichzelf vernederend, om de onwaardigste te redden en te behouden. Hoe zou ik Hem ooit genoeg kunnen liefhebben, om Hem naar waarde te dienen? Ik zou Zijn Naam graag groot willen maken tot aan de uiteinden der aarde, maar wat kan mijn zwakheid voor Hem doen? Grote Herder, voeg bij Uw zegeningen nog deze: een hart om U beter lief te hebben dan ik nu al doe! 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend