23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Gehoorzamen is beter dan slachtoffer

 “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer.” 1 Samuël 15:22

Er is geen verontschuldiging voor ongehoorzaamheid.

Saul had het bevel gekregen om al de Amalekieten en hun vee om te brengen. Inplaats van dit te doen, liet hij de koning in het leven, en stond hij het toe, dat zijn volk de beste ossen en schapen nam. Toen hij hier rekenschap van moest geven, verklaarde hij, dat hij het had gedaan om God een offerande te brengen. Maar Samuël gaf hem als antwoord, dat offeranden geen verontschuldiging waren voor een daad van rechtstreekse opstand. 

Het zou goed zijn om dit oordeel in gouden letters af te drukken en op te hangen voor de ogen van het tegenwoordig afgodische geslacht, dat zeer gesteld is op bijkomstigheden van hun eigen godsdienst, en de wetten van God verwaarlozen. Het moet in uw geheugen gegrift staan, dat het beter is nauwkeurig de bevelen van uw Zaligmaker op te volgen, dan een uitwendige godsdienstvorm aan te nemen. Het is beter Zijn voorschrift nauwkeurig na te leven, dan het vet van de rammen of een ander kostbaar voorwerp op Zijn altaar te brengen.

God vraagt ons om Hem te gehoorzamen.

Als u zich niet houdt aan het minste gebod dat Christus aan Zijn discipelen gaf, dan smeek ik u, om niet langer ongehoorzaam te zijn. Alle schijnbare verbondenheid aan uw Meester, en al de liefdediensten, die u doet, zijn geen excuus voor ongehoorzaamheid. “Gehoorzamen,” zelfs in de kleinste dingen, “is beter dan offeranden,” hoe groot zij ook mogen zijn. Spreek niet van Gregoriaanse gezangen, kostbare kleding, wierook en vaandels. Het eerste wat God van Zijn kind vraagt is gehoorzaamheid.

Al zou u zelfs uw lichaam geven om verbrand te worden, en al uw bezittingen aan de armen geven, als u niet naar de voorschriften van de Heere luistert, zullen al die dingen u niet baten. Het is heerlijk jezelf te laten onderwijzen als een klein kind; maar het is heerlijker als men geleerd heeft een bevel in de praktijk uit te voeren. Hoe velen zijn er niet die hun tempels versieren, hun priesters met pronkgewaden omhangen, en toch weigeren om het Woord van de Heere te gehoorzamen.  Mijn ziel, neemt geen deel aan deze dingen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend