25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De fontein des levens

“Want bij U is de fontein des levens.” Psalm 36:10

Als de verloren zoon.

Er zijn tijden in ons geestelijk leven, dat menselijke raad of aanwezigheid of godsdienstige voorschriften ons niet troosten of helpen kunnen. Waarom laat God dit toe? Misschien omdat wij te veel zonder Hem geleefd hebben, zodat Hij alles weg neemt, waarop wij gewend waren te steunen, zodat Hij ons tot zich trekt. Het is heerlijk om dicht bij de Bron te leven.

Als onze waterflessen vol zijn, gaan wij graag, net zoals Hagar en Ismaël, de wildernis in; maar als zij leeg zijn, kan niets ons helpen dan: “Gij, o God, ziet mij.” Wij zijn zoals de verloren zoon: wij houden van de draf van de zwijnen, en vergeten het huis van onze Vader. Vergeet niet, dat wij zelf van godsdienstige vormen wegwerpelijk afval en zwijnendraf kunnen maken; het zijn heerlijke dingen, maar wij kunnen ze in Gods plaats stellen, en dan hebben zij geen waarde meer. 

De enige zekere grond.

Alles wordt een afgod, als het ons van God aftrekt; zelfs de koperen slang moet als “Nehushtan,” veracht worden, als wij haar in plaats van God aanbidden. De verloren zoon was nooit veiliger, dan toen hij aan zijn vaders hart rustte, omdat hij nergens anders rust vond. Onze Heere brengt zorgen in ons leven, zodat wij meer naar Hem zullen zoeken. De beste toestand voor een Christen is, dat hij geheel en terstond van Gods genade leeft; hoewel hij blijft waar hij eerst was. “Niets hebbende en toch alles bezittende.”

Laat ons nooit een ogenblik denken, dat onze verdienste bestaat in onze heiligmaking, onze onderdrukking van vleselijke lusten, onze gunsten, onze gewaarwordingen. We moeten beseffen, dat wij behouden zijn, omdat Christus voor ons voldaan heeft, want wij zijn volkomen in Hem. Maar wanneer wij niets in onszelf hebben om op te vertrouwen, en alleen op de verdiensten van Jezus bouwen, dan brengen Zijn lijden en heilig leven ons de enige zekere grond van vertrouwen. Geliefden, als wij in een dorstende toestand gekomen zijn, zullen wij ons zeker gretig tot de fontein van het leven wenden. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend