Dagelijkse hulp

07 september | Bijbels Dagboek Dagelijkse Hulp

Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. Laat jouw gebeden niet alleen gaan over jouw zonden, jouw noden, jouw onvolkomenheden, jouw beproevingen, maar laat ze de sterrenladder beklimmen en opklimmen tot Christus zelf, en dan, als je dicht bij het met bloed besprenkelde verzoendeksel komt, zend dan voortdurend dit gebed op: “Heere, breid het koninkrijk van Uw lieve Zoon uit.” Zo’n smeekbede, vurig uitgesproken, zal de inhoud van al je gebeden verheffen. Denk eraan dat je de oprechtheid van jouw gebed bewijst door te werken aan de bevordering van de heerlijkheid van de Heere.

 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.