Voor iedere avond

02 december | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

En ziet, het was al ijdelheid. Prediker 1:14

Er is niets wat een mens verzadigen kan, dan alleen de liefde van de Heere, en de Heere zelf. Er zijn heiligen, die geprobeerd hebben hun anker in andere havens uit te werpen, maar van zulke dodelijke toevluchtsoorden werden zij weggeslagen. Salomo, de wijste van alle mensen, werd toegelaten om voor ons alles te beproeven, en te doen wat wij voor ons zelf niet moeten durven doen. Hier hebt u zijn getuigenis in zijn eigen woorden; “en ik werd groot en nam toe, meer dan iemand, die voor mij te Jeruzalem geweest was; ook bleef mijn wijsheid bij mij. En al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik hun niet; ik weerhield mijn hart niet van enige blijdschap, maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid, en dit was mijn deel van al mijn arbeid. Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en tot de arbeid, die ik werkende gearbeid had; ziet het was al ijdelheid en kwelling van de geest; en daarin was geen voorbeeld onder de zon. IJdelheid van de ijdelheden, het is al ijdelheid.” Maar, is er dan alleen maar ijdelheid? Begunstigde koning, is uw rijkdom dan niets waard? Is er dan niets in uw gebied, dat zich uitstrekt van de rivier tot aan de zee; niets in Palmyre’s heerlijke paleizen; niets in het huis in Libanons woud? In al uw muziek en dans, in al uw wijn en weelde, is er niets? “Niets,” zegt hij, “dan kwelling van de geest.” Dit was zijn uitspraak toen hij de gehele kring van vermaken was rond geweest. De Heere Jezus te omhelzen, om in Zijn liefde te vernachten, ten volle verzekerd te zijn van onze eenheid met Hem, dit is alles in allen. Lieve lezer, u hoeft geen andere levensvormen te onderzoeken, om te beproeven of zij beter zijn dan die van een christen; zwerf de wereld door, u zult geen schouwspel zien als de aanblik van de Zaligmaker. Al zou u alles wat het leven te bieden heeft krijgen, zonder uw Zaligmaker zou u toch nog ongelukkig zijn; maar als u Christus bezit, al vergaat u in een donkere kerker, dan zou u zich daar in een paradijs bevinden, al leeft u in eenzaamheid, in gevaar om van honger om te komen, toch zou u met de gunst en goedertierenheid van de Heere verzadigd worden. 

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.