Voor iedere avond

13 augustus | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond. Genesis 9:15

Let op de vorm van uitdrukking van de belofte. God zegt niet: “En als gij deze boog zult aanzien, en gij zult gedenken Mijn verbond, dan zal Ik de aarde niet verdelgen,” maar heerlijk wordt de zaak ons voorgesteld, niet gegrond op ons geheugen, dat bedrieglijk en veranderlijk is, maar op Gods geheugen, dat oneindig en onveranderlijk is. “Deze boog zal gezien worden in de wolken, dan zal ik gedenken het eeuwig verbond.” O! het is niet mijn gedenken aan God, maar het is Gods gedenken aan mij dat de grond van mijn veiligheid uitmaakt; het is niet mijn aangrijpen van het verbond, maar des verbonds aangrijpen van mij. Eere zij God! Al de bolwerken van de zaligheid worden beveiligd door goddelijke kracht, en zelfs de kleinere torens, die wij zouden wanen aan de mensen ter bescherming te zijn overgelaten, worden beschut door alvermogende kracht. Zelfs het gedenken van het verbond wordt niet aan ons geheugen gelaten, want wij zouden kunnen vergeten; maar onze God kan niet vergeten de heiligen, die Hij op zijn handpalmen heeft gegraveerd. Het is met ons evenals met Israel in Egypte; het bloed was gestreken aan de bovendorpel en de twee zijposten, maar de Heere zei niet: “wanneer gij het bloed ziet, zal ik u voorbijgaan,” maar wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; Mijn zien op Jezus brengt mij vreugde en blijdschap aan; maar het is Gods zien op Jezus, dat mijn zaligheid en die van zijn uitverkorenen bewerkt; want het is onmogelijk, dat God op Jezus, onze stervende Borg, kan zien, en dan op ons toornen over zonden, die alreeds in Hem gestraft zijn. Nee, het wordt niet eens aan ons overgelaten behouden te worden door het gedenken aan het verbond. Geen enkelen draad van het weefsel wordt ter vervaardiging aan het schepsel overgelaten. Het is niet van de mens, of door de mens, maar door de Heere alleen. Wij moesten het verbond gedenken, en door Gods genade zullen wij het ook doen; maar hierin ligt niet het geheim van onze veiligheid, het is Gods gedenken aan ons, niet ons gedenken aan Hem: daarom is ook het verbond een eeuwig verbond. 

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.