25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Bidt u nog voor de bekering van uw kinderen?

Ik bad om dit kind. 1 Samuël 1:27

Hebben wij gebeden om de bekering van onze kinderen?

Gelovige zien graag op de zegeningen, die zij ontvangen in antwoord op hun gebeden, want daarin merken zij Gods bijzondere liefde op. Wanneer wij onze zegeningen “Samuël” kunnen noemen, dat wil zeggen “van God gebeden,” zullen zij ons net zo dierbaar zijn, als dit kind Hanna was. Peninna had veel kinderen, maar deze werden als een algemene zegen gegeven, en niet door gebeden afgesmeekt. Dat ene kind, dat Hanna van de hemel gegeven werd, was haar veel dierbaarder, omdat het de vrucht was van haar ernstige smekingen. Hoe zoet was het water voor Simson, dat hij vond bij “de bron van de biddende.” Een beker die van bitter hout gemaakt is maakt al het water bitter, maar de beker van het gebed maakt elke drank zoet. Hebben wij gebeden om de bekering van onze kinderen? Hoe zalig is het, als zij gered worden, om in hen onze eigen gebeden vervuld te zien!  Het is beter, om ons over hen te verblijden, als de vrucht van ons gebed, dan als de erfgenamen van ons natuurlijk leven.

Is het gebed uw leven?

Hebben wij een bijzondere geestelijke gave van de Heere gevraagd? Wanneer wij die ontvangen, zal zij tot ons komen in het gouden kleed van Gods trouw en waarheid, en dus dubbel kostbaar zijn. Hebben wij gebeden om voorspoed in het werk van God? Hoe verblijdend is de voorspoed, die tot ons komt op de vleugelen van het gebed! Het is altijd goed zegeningen in ons huis te ontvangen langs de rechte weg, door de deur van het gebed; dan zijn zij waarlijk zegeningen en geen verzoekingen. En wanneer het gebed niet direct verhoord wordt, dan worden de zegeningen nog rijker door het uitstel. Het kind Jezus was in de ogen van Maria nog beminnelijker, toen zij Hem vond, nadat zij Hem met angst had gezocht. Datgene wat wij door het gebed krijgen, moesten wij aan God toewijden, net zoals Hanna met Samuël deed. Het kwam van de Hemel, laat het tot de Hemel terugkeren. Het gebed ontving het, de dankbaarheid bezong het, laat de toewijding aan God het heiligen. Dan zal hier in waarheid gezegd kunnen worden: “Ik heb U van het Uwe gegeven!” Lezer, is het gebed uw leven, of hebt u daarin geen lust? 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend