25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Voeten wassen

“Toen begon Hij de voeten van zijn discipelen te wassen.” Johannes 13:5

Voeten wassen, een daad van uitzonderlijke liefde.

De Heere Jezus heeft Zijn volk zo lief, dat Hij elke dag nog veel voor hen doet dat heel veel lijkt op het wassen van hun vuil geworden voeten. Hij neemt hun kleinste daden aan; Hij voelt hun diepste smart; hun kleinste wensen hoort Hij, en Hij vergeeft elke overtreding. Hij is net zo goed hun Dienaar, als hun Vriend en Meester. Hij brengt in zijn Hogepriesterlijk gewaad, met kostbare juwelen op Zijn borstplaat, niet alleen majesteitelijke daden voor hen tot stand en pleit dan niet alleen voor hen, maar nederig en geduldig gaat Hij nog onder Zijn volk rond met de handdoek en de waskom.

Dit doet Hij als Hij dagelijks onze voortdurende zwakheden en zonde wegneemt. Gisteravond, toen u uw knieën boog, beleedt u met verdriet, dat er veel in uw gedrag en in uw belijdenis onwaardig was. En vanavond moet u weer klagen, dat u nogmaals in dezelfde dwaasheid en zonde gevallen bent. Bijzondere genade heeft u reeds verlost, en toch heeft Jezus veel geduld met u. Jezus zal uw schuldbelijdenis aanhoren; Hij zal zeggen: “Ik wil, word gereinigd;” Hij zal weer het bloed van de besprenging uitstorten, uw geweten vrede schenken en elke smet uitwissen. 

Elke dag, en ieder uur opnieuw.

Het is een heerlijke daad van eeuwige liefde, als Christus voor altijd de zondaar vrijspreekt en hem onder de huisgenoten van God opneemt. Maar wat een vernederend geduld is het, als de Zaligmaker met de grootste lijdzaamheid de zo vaak herhalende dwaasheden van Zijn afkerige discipel draagt. Dag aan dag, uur aan uur wast Hij de vele overtredingen van Zijn dwalende, maar toch geliefde kind af.

Een vloedgolf van opstand te doen stillen is wonderlijk, maar om de steeds maar terugkerende beledigingen te verdragen, en een onophoudelijke tarten van het geduld te doorstaan, dat is goddelijk! Als wij troost en vrede vinden in de dagelijkse reiniging van onze Heere, dan zal dit invloed op ons hebben. We zullen waakzamer worden en vuriger verlangen naar heiligheid. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend