25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Toeval bestaat niet

 “Zij las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was.” Ruth 2:3

Christenen geloven niet in toeval.

Haar viel bij geval voor. Ja het leek allemaal toevallig te zijn, maar hoe goddelijk werd het bestuurt. Ruth was heengegaan met de zegen van haar moeder, onder de zorg van de God van haar moeder, om een nederige maar eerlijke arbeid te verrichten. Maar Gods Voorzienigheid leidde haar van stap tot stap. Hoe kon zij weten, dat zij onder de korenschoven een echtgenoot zou vinden; en haar tot mede-eigenaar van al die uitgestrekte akkers zou maken, en dat zij, een arme vreemdeling, een van de voorouders van de grote Messias zou zijn.

God is zeer goed voor diegenen die op Hem vertrouwen, en Hij verrast hen dikwijls met zegeningen, waarop zij niet rekenen. Hoe weinig weten wij wat ons morgen overkomen zal; maar deze liefelijke daad mag ons bemoedigen. Het zal ons aan goede dingen niet ontbreken. Christenen geloven niet in toeval, want zij zien Gods hand in alles. De kleinste gebeurtenissen van vandaag of morgen kunnen hoogst belangrijke gevolgen hebben. O! Heere, handel net zo goed met ons, als dat U met Ruth deed.

Liever Jezus dan de wereld.

Hoe heerlijk zou het zijn, als wij, terwijl wij deze avond in het veld van onze overdenking ronddwalen, bij geval de plaats aantroffen, waar onze naaste verwant zich aan ons openbaren wil. O! Geest van God, breng ons tot Hem. Wij lezen liever in Zijn veld aren op, dan dat we de hele oogst uit een ander veld weghalen. O! de voetstappen van Zijn kudde kunnen ons brengen naar de groene weiden, waar Hij woont. Deze wereld is eenzaam, als Jezus weg is. Wij zouden beter zonder de zon en maan kunnen, dan dat we het zonder Hem kunnen doen. Hoe goddelijk mooi wordt alles in de heerlijkheid van Zijn tegenwoordigheid. Onze ziel kent de waarde, die in Jezus is, en zonder Hem kunnen wij niet tevreden zijn. Wij zullen deze avond in het gebed wachten, totdat wij bij geval een gedeelte van het veld aantreffen, dat Jezus toebehoort, waarin Hij zichzelf aan ons wil openbaren. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend