23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Door de Geest leven en wandelen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Galaten 5 vers 25

De twee belangrijkste dingen in onze godsdienst zijn: het leven van het geloof, en de wandel van het geloof. Als je deze dingen goed begrijpt, ben je er niet ver vandaan om meester te worden in de praktische Godgeleerdheid. Het zijn levenspunten voor een christen. Je zult nooit een oprecht geloof aantreffen zonder oprechte godzaligheid, en aan de andere kant zul je nooit een werkelijk heilig leven ontdekken, dat zijn fundament niet heeft in het geloof in de gerechtigheid van Christus. Wee degene die het ene zonder het andere zoekt!
Er zijn mensen die het geloof beoefenen en de heiligheid vergeten; zij staan misschien hoog aangeschreven in de rechtzinnigheid, maar zij zullen in het oordeel heel diep vallen, want zij houden de waarheid in ontucht ten onder. Er zijn ook anderen. Zij hebben hun leven lang naar heiligheid gestreefd, maar zij hebben het geloof verloochend, zoals de Farizeeën dit deden. Onze Meester zei dat ze witgepleisterde graven waren. Wij hebben geloof nodig, want het is het fundament; wij moeten daarnaast een heilig leven leiden, want dat is het gebouw zelf. Wat heb je als het stormt, aan een fundament zonder een gebouw? Je kunt er niet in schuilen. Zo hebben wij het gebouw van het geestelijke leven nodig, als wij in dagen van twijfel troost willen hebben. Streef niet naar een heilig leven zonder geloof, want dat zou zijn als het bouwen van een huis dat geen blijvende bescherming kan geven, omdat het geen fundament op een steenrots heeft. Voeg het geloof en het leven samen, en zij zullen, zoals de twee uiteinden van een boog, onze godzaligheid blijvend maken. Zoals licht en warmte van dezelfde zon afstralen, zo zijn geloof en heiligheid beiden vol zegen. Het zijn de twee pilaren van de tempel, de twee stromen uit de fontein van de genade, twee lampen die met heilig vuur zijn aangestoken, twee olijfbomen die door hemelse zorg worden besproeid.
O Heere, geeft U ons vandaag inwendig leven, zodat het tot Uw eer naar buiten mag komen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend