23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Sta in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft… Galaten 5 vers 1

Deze vrijheid geeft ons het recht tot een onbeperkt gebruik van het hemelse wetboek, dat is de Bijbel. Denk bijvoorbeeld eens aan deze tekst: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn.’ Je mag deze tekst vrij gebruiken. En hier is nog een andere tekst: ‘Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.’ Je mag deze beloften gebruiken. Je bent welkom als gast aan de tafel van de beloften. De Schrift is een onuitputtelijke schatkamer van grenzeloze genade. Zij is de bank van de hemel; je mag er zoveel uit nemen als je verlangt, zonder begrenzing. Kom in het geloof, en je mag gebruik maken van alle verbondszegeningen. Er is geen enkele belofte in het Woord die God voor jou zal achterhouden. Laat deze vrijheid je midden in de diepten van het verdriet troost geven. Laat zij je verblijden. Het is het teken van de liefde van je Vader; je mag er elk moment gebruik van maken. Je hebt een vrije toegang tot de genadetroon. Het is het voorrecht van de gelovige om op elk moment toegang te hebben tot zijn hemelse Vader. Wat onze verlangens, moeilijkheden of noden ook zijn mogen, wij hebben de vrijheid om ze allemaal voor Hem neer te leggen. Laat je niet verhinderen als je veel gezondigd hebt, want we mogen vergeving vragen en verwachten. Laat je niet tegenhouden door je armoede, want we mogen op Zijn belofte pleiten dat Hij in alles wat we nodig hebben, zal voorzien. Wij mogen altijd tot Zijn troon komen, in het donkerste uur van de nacht net zo goed als in de meest brandende hitte van de dag. Maak gebruik van dit recht, gelovige, en geniet van dit voorrecht. Je hebt recht op alles dat in Christus voor de gelovigen is verzameld: wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Hoe groot jouw nood ook moge zijn, er is een volheid van vervulling in Christus voor jou.
O, wat is deze vrijheid groot, het is een vrijstelling van veroordeling, een onbeperkt gebruik van de beloften, een vrije toegang tot de genadetroon, en uiteindelijk een vrijheid om de hemel binnen te mogen gaan!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend