23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Schapen die hun herder volgen

En zij volgen Mij. Johannes 10:27

Wat gaat het u aan, volgt gij Mij!

Wij moeten onze Heere even gewillig volgen als schapen die hun herder volgen, want Hij heeft recht ons te leiden, waarheen Hij wil. Wij behoren niet aan onszelf toe, maar wij zijn duur gekocht; laten we de rechten van het bloed van de verlossing erkennen. De soldaat volgt zijn hoofdman, de knecht gehoorzaamt zijn meester, en nog veel meer moeten wij onze Verlosser volgen, die ons tot Zijn eigendom gemaakt heeft. Wij zijn ontrouw aan onze roeping als Christenen, als wij de bevelen van onze Leidsman en bevelhebber in twijfel brengen. Onderwerping is onze plicht, tegenstribbelen een dwaasheid. Misschien zegt de Heere tot ons, net als tot Petrus: “wat gaat het u aan, volgt gij Mij!” Waarheen Jezus ons ook leidt, Hij gaat ons voor. Als wij niet weten waar wij heen gaan, dan weten wij in ieder geval met Wie wij gaan. Wie zal met zo’n Metgezel vrezen voor de gevaren op de weg? De reis mag lang zijn, Zijn almachtige arm zal ons tot het einde toe geleiden. De tegenwoordigheid van Jezus is de waarborg van de eeuwige zaligheid! Omdat Hij leeft, zullen wij ook leven.

Zijn doel zal worden bereikt

We moeten Jezus in alle eenvoudig en geloof volgen, omdat de paden, waarop Hij ons leidt, allemaal uitlopen op heerlijkheid en onsterfelijkheid. Het kan zijn, dat het geen effen paden zijn; misschien zijn zij met scherpe stenen geplaveid, maar zij leiden naar de “stad, die fundamenten heeft, waarvan de Kunstenaar en Bouwheer God is.” Alle paden van de Heere zijn goedertierenheid en waarheid voor diegenen, die zijn verbond houden. Laat we onze Leidsman volkomen vertrouwen; omdat wij weten dat, als voorspoed of tegenspoed, gezondheid of ziekte, toejuiching of verachting van mensen zal komen, Zijn doel zal worden bereikt, en dat Zijn doel altijd rein en goed is voor iedere erfgenaam van de genade. Het zal goed voor ons zijn om de moeilijkste zijde van de berg met Christus te beklimmen. En al waait de regen en sneeuw ons in het gezicht, Zijn liefde zal het ons beter maken dan hen, die thuis zitten en hun handen warmen aan het vuur van deze wereld. Wij zullen onze Liefste volgen, op de kruin van de bergen, in het hol van de leeuw, en in de schuilplaats van de luipaarden. Dierbare Jezus, trek ons tot U en wij zullen U nalopen! 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend