22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Mattheus 10:34

Voor de vrede brengt Hij de oorlog.

De Christen zal ongetwijfeld vijanden maken. Hij zal zijn uiterste best doen om er geen te hebben. Maar al zou het goede te doen en de waarheid te geloven, hem elke aardse vriend doen verliezen, zo zou hij dit evenwel als een gering verlies aanmerken, daar zijn grote Vriend in de hemel zich nog vriendelijker zal betonen en zich nog genadiger dan ooit tevoren aan hem zal openbaren. O, u die uw kruis hebt opgenomen om het uw Meester na te dragen, weet u niet wat Hij gezegd heeft? Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en zij zullen vijanden van de mensen worden, die zijn huisgenoten zijn. Christus is de grote Vredemaker: maar voor de vrede brengt Hij de oorlog. Waar het licht opgaat, moet de duisternis wijken. Waar de waarheid is, moet de leugen vlieden, of waar deze blijft, ontstaat er een zware krijg, want de waarheid kan en wil haar vaandel niet neerhalen, en de leugen moet onder de voet vertreden worden. Als u Christus volgt, zullen al de honden van de wereld voor uw voeten blaffen.

Leeuwenmoed.

Als u zo wilt leven, dat u de toets van de laatste vierschaar kunt doorstaan, reken er dan op, dat de wereld niet wijs van u spreken zal. Hij, die de vriendschap van de wereld geniet, is een vijand Gods; maar als u waar en getrouw bent jegens de Allerhoogste, zullen de mensen uw onwrikbare getrouwheid wraken, omdat zij er een getuigenis in vinden tegen hun overtredingen. Zonder u te bekommeren over de mogelijke gevolgen, moet u doen wat recht is. U zult leeuwenmoed nodig hebben om onbeschroomd een loopbaan te betreden die uw beste vriend tot uw felste vijand zal maken, maar om de liefde van Jezus moet u die moed hebben. Goede naam en liefde feil te hebben ter wille van de waarheid, is een daad van een zo hoog zedelijk beginsel, dat u het alleen door de kracht van Gods Geest vermoogt. Keer echter niet als een lafaard terug, maar wees een man. Volg met mannenmoed uw Meesters voetstappen, want Hij heeft dit ruwe pad voor u betreden. Liever een korten strijd en eeuwige rust, dan valse vrede en nimmer eindigende pijn. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend