25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wat dunkt u van de Christus?

Wat dunkt u van de Christus. Mattheus 22:42

Wat dunkt u van de Christus?

De grote toets van uw ziele–welstand is: “Wat dunkt u van de Christus?” Is Hij u schoner dan de kinderen van de mensen, “de uitnemendste boven tienduizend”, de “zeer begeerlijke”. Waar Christus op deze wijze wordt gewaardeerd, worden al de vermogens van de geestelijken mens met kracht ontwikkeld. Ik zal uw vroomheid naar deze maatstaf beoordelen. Staat Christus hoog of laag bij u aangeschreven? Als u weinig aan Christus hebt gedacht, weinig bekommerd bent geweest omtrent Zijn eer, en Zijn geboden hebt verwaarloosd, dan weet ik dat uw ziel ziek is.  God geve dat het geen ziekte zij tot de dood! Maar indien de eerste gedachte van uw ziel is geweest: hoe kan ik Jezus eren? Indien het dagelijks verlangen van uw ziel is geweest: “o, dat ik weten mocht, waar ik Hem tasten en vinden kon!” dan zeg ik u, dat u duizend zwakheden kunt hebben, en ternauwernood weten, of u wel in het geheel een kind van God bent, en toch ben ik verzekerd, trots allen twijfel, dat u veilig bent, daar Jezus op zo een hoge prijs door u wordt gesteld. Uw lompen deren mij niet; wat dunkt u van Zijn koninklijk gewaad? 

Als Christus u dierbaar is, zult u eerlang met Hem zijn.

Ik vraag niet naar uw wonden, al gutsen er stromen van bloed uit; wat dunkt u van Zijn wonden, zijn zij u dierbaar en waard? Ik acht u niet minder, al ligt u als Lazarus op de mesthoop, waar de honden u likken; ik beoordeel u niet naar uw armoede; wat dunkt u van de Koning in Zijn schoonheid? Heeft Hij een heerlijke, hoge troon in uw hart? Zou U Hem nog hoger plaatsen, zo dit in uw vermogen was? Zou U willen sterven, zo u daardoor slechts een nieuwe bazuin voegen kon bij het geschal, dat zijn lof verkondigt? O, dan is het wel met u. Wat u ook aangaande uzelf mag menen, als Christus u dierbaar is, zult u eerlang met Hem zijn.

Schoon iedereen mijn keus bespot,
Bij Jezus wil ik eeuwig wonen;
Want Hij alleen bezit mijn hart;
Hij is de schoonste van de schoonen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend