23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Arbeiden voor Koning Jezus

Trek uw hand des avonds niet af. Prediker 11:6

Strek uw hand uit om te werken.

In de avond is er gelegenheid voor veel dingen, mensen keren terug van hun werkdag. Maar de ijverige dienaar van Jezus vindt nog wel een ogenblik, om tegen anderen van Gods liefde te vertellen. Trek uw hand niet langer af van werk dat veel arbeid vereist. Veel zondaren gaan verloren door gebrek aan kennis. De mens die maar wat rondhangt bevlekt zijn kleding met het bloed van een ander. Jezus gaf Zijn beide handen om doorboord te worden, hoe kan ik dan nog mij handen terughouden van Zijn gezegend werk? Zal ik niet arbeiden voor Koning Jezus? Dag en nacht arbeidde en bad Hij voor mij, hoe kan ik ook maar een enkel uur mijzelf strelen met weelde en gemak? Sta op, traag hart, strek uw hand uit om te werken. Hef uw handen op tot gebed. Het is ernst met hemel en hel; laat het bij mij ook ernst zijn, en nog deze avond goed zaad zaaien voor de Heere, mijn God! De levensavond heeft ook haar plichten. Het leven is zo kort, dat we alleen maar een morgen hebben waarin we veerkrachtig en moedig zijn, de avond van verval zal snel komen. Er zijn mensen die vinden dat het leven helemaal niet zo kort is; maar voor een arm iemand is een klein bedrag een grote som geld.

Als we sterven, laten we dan in het harnas sterven.

Het leven is zo kort, dat niemand één dag mag verkwisten. Als een rijk iemand ons veel geld zou brengen, en ons zou zeggen dat we zoveel mochten nemen als wij op een dag konden tellen, dan zouden wij geen moment onbenut laten. Wij zouden vroeg in de morgen beginnen, en de in avond zouden wij onze hand niet aftrekken. Maar zielen winnen voor Koning Jezus is een veel edeler werk. Hoe komt het dan, dat wij ons daarvan zo snel terugtrekken? Niet iedereen wordt gespaard voor een lange levensavond en een gelukkige oude dag. Maar als dit toch uw en mijn deel mag zijn, laat ons dan de talenten, die wij hebben, gebruiken. Laten we tot aan het laatste uur onze gezegende en trouwe God dienen. Door Zijn genade zullen we in het harnas sterven, en we zullen onze taak pas neerleggen, als we ons lichaam moeten neerleggen. Oudere mensen kunnen de jongeren onderwijzen, de zwakken steunen en de kleinmoedigen versterken. In de avond van het leven heeft men misschien wel minder kracht, maar in het algemeen bezit men dan meer wijsheid; daarom moeten u en ik mijn hand des avonds niet aftrekken. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend