23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zingen tot eer van God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer. Psalm 66 vers 2

God heeft het niet aan onze eigen keus overgelaten of wij Hem wel of niet zullen loven. God heeft recht op onze lof; wij zijn het aan Hem verschuldigd. Elke christen heeft de plicht om God van dag tot dag te prijzen. Als ontvangers van Zijn genade zijn wij dit aan Hem verschuldigd. Er is geen bevel dat ons dagelijks bepaalde uren van lof en dankzegging voorschrijft, maar de wet die in ons hart is geschreven, overtuigt ons ervan dat het goed is om God te prijzen. En dit gebod komt met evenveel klem naar ons toe, als wanneer het ons overhandigd was vanaf de top van de donderende Sinaï. Het is de plicht van een christen om God te loven. Het is niet alleen maar een vreugdevolle bezigheid, maar het is de verplichting die op ons leven rust. Denk niet dat jij, die altijd verdrietig bent, in dit opzicht onschuldig bent. Beeld je niet in dat je jouw plichten ten opzichte van God kunt nakomen zonder Hem te loven. Door de banden van Zijn liefde ben je gebonden om Zijn Naam je hele leven te prijzen, en Zijn lof moet steeds in je mond zijn. Je bent gezegend met het doel om Hem te loven. ‘Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.’ Als je Hem niet looft, dan breng je niet de vruchten voort waar Hij, als de Goddelijke Landman, recht op heeft. Laat je harp dus niet aan de wilgen hangen, maar pak haar op en probeer de mooiste muziek met een dankbaar hart voort te brengen. Sta op, en zing Zijn lof. Zing bij het aanbreken van iedere nieuwe morgen een danklied, en laat elke ondergaande zon vergezeld worden door jouw liederen.
Leef in een sfeer van dankzegging en lofprijzing; God Zelf zal er vanuit de hemel naar luisteren en je muziek aannemen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend