24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12

De woorden ‘tot hiertoe’ zijn als een hand die naar het verleden wijst. Twintig jaar, of zeventig jaar, en toch geldt: ‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.’ Door armoede of overvloed, in ziekte of gezondheid, thuis en in den vreemde, in benauwdheid en vreugde, in beproeving en overwinning, in gebed en verzoeking: ‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen!’ Het is prachtig om aan het begin van een lange laan met bomen te staan. Zo’n laan lijkt op een groenende tempel, met pilaren van takken en bogen van loof. Overzie zo de jaren van je leven eens, en let dan bijzonder op het groene dak van Gods genade, dat zich boven je hoofd bevindt. En naast je, aan beide zijden, vind je de pilaren van Gods trouw en goedertierenheid. Je zult bovendien vast een aantal vogels ontdekken, die hun lied zingen. Zij zingen van alle zegeningen die je tot hiertoe ontvangen hebt. Maar deze woorden wijzen ons ook vooruit. Want als iemand een bepaalde grens bereikt en schrijft: ‘Tot hiertoe’, is hij nog niet aan het einde van zijn reis. Hij moet nog een bepaalde afstand afleggen. Er zullen nog meer beproevingen volgen, maar er zal ook nieuwe vreugde zijn. Meer verzoekingen, meer overwinningen; meer gebeden, meer verhoringen; meer moeite, meer kracht; meer strijd, meer overwinning. En dan zullen ziekte, ouderdom, zwakheid en de dood komen. Is het dan voorbij? Nee! Er is nog meer! Een ontwaken naar Jezus’ beeld; tronen, harpen, gezangen, psalmen, witte kleding, het aangezicht van Jezus, de gemeenschap met de heiligen, de heerlijkheid van God, de volheid van de eeuwigheid, een oneindige zaligheid. O gelovige, heb goede moed, en bouw met dankbaar vertrouwen een ‘Eben-Haëzer’!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend