24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Als iemand dorst heeft

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij naar Mij toe komen en drinken. Johannes 7:37

De volharding werkte volledig door in het leven van de Heere Jezus. Tot op de laatste dag hield Hij Zich bezig met de Joden. Zo spreekt Hij op de laatste dag van het jaar ook tot ons. Hij wacht om ons genadig te zijn. Het geduld van onze Heere is groot. Hij verdraagt sommige mensen al jaren, ondanks hun zonden en opstand tegen Hem. Velen weerstaan Zijn Heilige Geest al jaren. Het is een enorm wonder dat wij nog in leven zijn en mogen genieten van de genadetijd. Wat blijkt uit deze woorden ook heel bijzonder de ontferming van Jezus. Hij sprak deze woorden niet alleen met kracht uit, maar ook vol tederheid. Hij smeekt ons om ons met God te verzoenen. Hoe diep moet de liefde zijn, die ervoor zorgt dat onze Heere huilt over zondaars. Hij nodigt ons zoals een moeder haar kinderen. Als wij zo’n bijzondere uitnodiging krijgen, zullen wij toch wel gewillig komen?  Er is een grote voorraad van Gods genade beschikbaar. Alles wat een mens nodig heeft om de dorst van zijn ziel te lessen, is in Jezus voorhanden. Hij geeft het geweten rust, Hij voedt ons met de waarheid en Hij herstelt onze verhongerde zielen. De nodiging is zo ruim mogelijk, want elke dorstige is welkom. Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld, behalve dat je dorstig moet zijn. Misschien dorst jij wel naar rijkdom, eer, genot of rust. Dan word jij ook genodigd. Deze dorst is op zichzelf genomen nog geen teken van genade, maar misschien juist wel van de zonde. Maar deze uitnodiging krijg je ook niet omdat de Heere Jezus iets goeds in jou vindt; bij Hem is geen aanzien des persoons. Onze tekst maakt heel duidelijk dat je naar een Persoon moet komen. Een zondaar moet naar Jezus komen, en niet naar een bepaalde leer. Wij mogen naar een Zaligmaker komen, Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft. Voor een zondaar is de lijdende, stervende en opgestane Heiland de enige Ster der hoop. Het is mijn wens dat wij de genade ontvangen om vandaag nog te komen en te drinken, voor de zon op deze laatste dag van het jaar ondergaat. Er wordt niets gezegd over een bepaalde voorbereiding, die nodig zou zijn. Drinken betekent ontvangen, en daarvoor heb je geen bepaalde status nodig. Zelfs een dief of een overspeler kan drinken. Als je een zondig karakter hebt, hoeft dit dus geen verhindering te zijn om in Jezus te geloven. Je hebt geen gouden beker nodig om water naar een dorstige te brengen. Zieke, melaatse en onreine lippen mogen de stroom van Gods liefde aanraken; zij kunnen deze stroom niet verontreinigen, maar ze zullen zelf gereinigd worden! Jezus is de bron van onze hoop. Lieve lezer, hoor de stem van Jezus, nu Hij ons allemaal toeroept: ‘Als iemand dorst heeft, laat Hij naar Mij toe komen en drinken.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend