23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zelfs de haren van uw hoofd zijn geteld

“Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?” Lukas 24:38

U bent Gods oogappel.

Waarom zegt gij dan, o Jacob! en spreekt, o Israël: “mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij?” De Heere zorgt voor alle dingen, en de nietigste schepselen delen in Zijn algemene zorg. Maar Zijn bijzondere zorg gaat uit naar de gelovigen. “De engel des Heeren legert zich om degenen, die Hem vrezen.” “Hun bloed zal kostbaar zijn in Zijn ogen.” “Kostelijk in de ogen van de Heere is de dood Zijner gunstgenoten.” Wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Het is een feit dat Hij, hoewel Hij een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder de Zaligmaker is van hen, die geloven, zodat Hij hen verblijdt en troost. Ja, u bent Zijn bijzondere zorg, Zijn koninklijke schat, die Hij als Zijn oogappel bewaart; Zijn wijngaard waarover Hij dag en nacht waakt; zelfs de haren van uw hoofd zijn geteld. Laat de gedachte van Zijn bijzondere liefde voor u een geestelijke pijnstiller zijn, en een rustgevend middel voor uw verdriet. ”

God spreekt tegen u persoonlijk!

Ik zal u nooit verlaten, noch u begeven.” God zegt dit net zo goed tegen u, als tot de heilige in vroeger dagen. “Vrees niet. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot.” Wij missen een heleboel troost, als wij deze beloften uitsluitend op de gehele kerk doen slaan, inplaats van ze rechtstreeks op onszelf toe te passen. Gelovige, grijp het goddelijk Woord aan met een persoonlijk, toe-eigenend geloof. Weet dat Jezus persoonlijk tot u zegt: “Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.” Zie Hem wandelen op het water van uw verdriet, want Hij is daar, en Hij zegt: “Vrees niet, Ik ben het, zijt goedsmoeds.” O! die lieflijke woorden van Christus! Ik hoop dat de Heilige Geest u zal laten voelen, dat deze woorden tot u gesproken zijn. Laat anderen eens buiten beschouwing, geloof dat de stem van Jezus tot u persoonlijk gericht is, en zeg: “Jezus fluistert mij troost in, ik kan die niet weigeren, ik zal met grote vreugde onder Zijn schaduw verblijven.” 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend