23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wacht niet maar kom!

 “Houd niet terug.” Jesaja 43:6

Wacht niet, al bent u de grootste zondaar die ooit bestaan heeft, kom zoals u bent, deze avond nog!

Houd niet terug.” Hoewel deze boodschap naar het Zuiden gezonden werd, en het voor Israël bedoeld was, kan het toch ook een nuttige oproep aan ons adres zijn. Wat het goede betreft schieten we van nature altijd tekort, en het is een les van genade, als wij leren in de wegen van God te wandelen. Lezer, bent u nog onbekeerd, maar wilt u graag in de Heere Jezus geloven? Houd dan niet terug.

De liefde nodigt u uit; en de beloften verzekeren u, dat u uw doel zult bereiken. Het kostbaar bloed bereidt de weg. Laten uw zonden of uw angst u toch niet tegenhouden; kom tot Jezus, zoals u bent. Verlangt u ernaar om te bidden? Wilt u uw hart voor de Heiland uitstorten? Houd niet terug. De troon van de genade is er voor diegene, die genade nodig hebben. Het smeken van een zondaar zal God altijd horen. U bent uitgenodigd, nee, u wordt zelfs bevolen om tot God te bidden (Luk.18:1) Kom dus met vrijmoedigheid tot de troon der genade.

Ook Gods kinderen mogen niet terughouden.

Lieve vriend of vriendin, bent u al behouden? Houd u dan niet terug van de omgang met Gods kinderen. Verwaarloos de instellingen van de doop en het avondmaal niet. Misschien bent u verlegen; strijd daartegen anders zal het u snel tot ongehoorzaamheid brengen. Er is een heerlijke belofte gedaan aan diegene, die Christus belijden; vergeet die belofte niet, zodat u niet veroordeeld wordt, zoals hen die Hem ontrouw zijn. Als u talenten hebt, houd u niet terug om ze te gebruiken. Sla uw schatten niet op; verspil uw tijd niet; laat uw talenten niet verroesten of uw invloed ongebruikt blijven. 

Jezus hield zich ook niet terug. Doe als Hem door uzelf te beproeven en te vernederen. Houd niet terug van een nauwe gemeenschap met God, van vrijmoedige toenadering van de verbondszegeningen, van vooruitgang in het hemels leven, van onderzoek in de kostbare geheimenissen van de liefde van Christus! En, geliefde vrienden, houd anderen ook niet terug door uw koudheid, uw hardheid of uw wantrouwen. Ga om Jezus wil voort, en moedig anderen aan om dat ook te doen. De vijanden van de hel, bijgeloof en ontrouw zullen blijven doorgaan met hun aanvallen. O krijgsknechten van het kruis, houdt niet terug! 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend