25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hulpelozen worden geholpen

“Hij zal het uit het Mijne nemen, en het u verkondigen.” Johannes 16:15

Hulpelozen kunnen er niet bij.

Er zijn tijden, waarin de beloften en onderwijzingen uit de Bijbel ons niet helpen, tenzij Gods genadige hand ze aan ons geeft. Wij zijn dorstig, maar te uitgeput om naar de waterbeek te kruipen. Als een soldaat in de strijd gewond is geraakt, heeft het voor hem weinig nut om te weten, dat er in het hospitaal mensen zijn, die zijn wonden kunnen verbinden, en er medicijnen zijn om de pijn, die hij heeft, te verzachten. Hij heeft behoefte, dat men hem daar heenbrengt en de hulpmiddelen geeft. Zo is het ook met onze ziel, maar er is Iemand die ons daarbij helpt, namelijk, de Geest van de Waarheid, die de dingen uit Jezus neemt en ze aan ons schenkt. Denk niet, dat Christus Zijn verworvenheden ergens in de hemel heeft, zodat wij er zelf naar zouden opstijgen, maar Hij nadert ons, en stort Zijn vrede in ons hart uit.

Zij hebben de Heilige Geest nodig.

O! Christen, als u deze avond onder diepe ellende gebukt gaat, weet dan, dat uw Vader u geen beloften geeft, zodat u deze zelf uit het Woord moet halen, zoals emmers uit een put. Maar de beloften, die Hij in het Woord geschreven heeft, zal Hij opnieuw in uw hart schrijven. Hij zal u Zijn liefde geven, en door Zijn gezegende Geest zal Hij al uw moeite en zorgen verdrijven. Weet dan, o treurende, dat het Gods voorrecht is om elke traan uit het oog van Zijn volk te wissen.

De barmhartige Samaritaan zei niet: “Hier is wijn, en daar is olie voor u,” hij schonk werkelijk de olie en de wijn in. Zo geeft Jezus u niet alleen de liefelijke wijn van de belofte, maar Hij houdt de gouden kruik aan uw lippen, en stort het levensbloed in uw mond. De arme, zieke, uitgeputte pelgrim krijgt niet alleen kracht om te lopen, maar hij wordt op arendsvleugelen gedragen. Heerlijk Evangelie! dat de hulpelozen van alles voorziet, dat tot ons komt, als wij het niet kunnen bereiken, ons genade brengt, voor wij naar genade zoeken. Hier is even veel heerlijkheid in het geven, als in de gave zelf. Gelukkige mensen, die de Heilige Geest hebben, om Jezus tot hen te brengen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend