23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zij zullen met Mij wandelen in witte kleren

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Openbaring 3 vers 4

Deze tekst verwijst naar de rechtvaardigmaking. ‘Zij zullen met Mij wandelen in witte kleren’ betekent dat zij zich steeds bewust zullen zijn van hun rechtvaardigmaking door het geloof; zij zijn zich ervan bewust dat de gerechtigheid van Christus hen is toegerekend, dat zij gewassen zijn en witter gemaakt dan vers gevallen sneeuw. Maar onze tekst heeft ook te maken met vreugde en blijdschap. Witte kleren waren bij de Joden feestkleren. Zij die hun kleding niet bevlekt hebben, zullen altijd vrolijke gezichten hebben; zij begrijpen wat Salomo bedoelde toen hij zei: ‘Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijde wit zijn.’ Als God een behagen in je heeft, draag je witte kleren van blijdschap, omdat je in tere gemeenschap met de Heere Jezus leeft. Waarom is er zo vaak sprake van twijfel? Waarom is er zo veel ellende en verdriet? Het is omdat veel gelovigen hun kleren bevlekken met zonde en dwaling; daarom verliezen zij de vreugde van hun zaligheid, en de tere gemeenschap met de Heere Jezus; zij wandelen hier op aarde niet in witte kleren. De belofte van onze tekst heeft ook te maken met het wandelen in witte kleren voor de troon van God. Als je jouw kleding hier op aarde niet bevlekt hebt, zul je straks in witte kleren wandelen. Daar zingt de in het wit geklede schare voortdurende Halleluja’s tot eer van de Allerhoogste. Daar zul je onbeschrijfelijke vreugde genieten, een geluk waarvan je niet kon dromen, en een zaligheid die je verwachtingen ver overtreft. Als jij jouw kleren niet bevlekt hebt, zul je hiervan mogen genieten. Niet omdat je het verdiend hebt. Niet om jouw goede daden. Maar uit genade. Je zult met Christus in witte kleren wandelen, want Hij heeft jou daartoe waardig gemaakt. In Zijn liefelijke gezelschap zul je drinken uit de levende waterfonteinen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend