23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Laat de wanhoop je niet tot zwijgen brengen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn. Jesaja 30 vers 18

God stelt de verhoring van onze gebeden vaak uit. De Heilige Schrift geeft ons hier een aantal voorbeelden van. Jakob kreeg de zegen van de Engel niet voor de dageraad aanbrak – hij moest er de hele nacht om worstelen. De arme vrouw uit Syro-Fenicië kreeg lange tijd geen antwoord. Paulus bad drie keer of de doorn in zijn vlees weggenomen mocht worden, maar hij kreeg niet de zekerheid dat hij ervan verlost zou worden. In plaats daarvan kreeg hij de belofte dat Gods genade hem genoeg zou zijn. Als jij aan de deur van de genade hebt geklopt, en geen antwoord hebt gekregen, zal ik je zeggen waarom de machtige Schepper de deur niet heeft geopend om je binnen te laten. Onze Vader heeft er Zijn bijzondere redenen voor om ons te laten wachten. Soms wil Hij daardoor Zijn macht en heerschappij tonen, zodat de mensen zullen weten dat Hij het recht heeft om te geven of in te houden. Maar nog vaker gebeurt het, dat Hij het uitstelt omdat dit nuttiger voor ons is. Je moet misschien wachten, zodat je wensen en verlangens nog vuriger zullen worden. God weet, dat uitstel van het antwoord het verlangen groter maakt. Als Hij je laat wachten, zul je jouw behoeften duidelijker zien en nog ernstiger zoeken naar de verlangde zegen. Je zult de verhoring bovendien meer op prijs stellen als je er langer op hebt moeten wachten.
Misschien is deze tijd van wachten een tijd van reiniging. Het kan zijn dat er iets verkeerds in je is, wat verwijderd moet worden voor de vreugde van de Heere je gegeven zal worden. Misschien zijn jouw gedachten over het Evangelie niet zuiver en onduidelijk, misschien vertrouw je nog op jezelf, en niet helemaal op de Heere Jezus. Misschien laat God je een tijd wachten om de rijkdom van Zijn genade uiteindelijk des te heerlijker te openbaren. Je gebeden worden allemaal bewaard in de hemel, en als zij niet direct verhoord worden, worden ze toch niet vergeten. Ze zullen zeker beantwoord worden, en je zult tevreden zijn als God ze gaat verhoren. Laat de wanhoop je niet tot zwijgen brengen. Volhard trouw in je ernstige gebeden.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend