24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het verachte heeft God uitverkoren

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. 1 Korinthe 1 vers 28

Wandel eens bij maanlicht over straat, als je dit durft. Dan zul je zondaars tegenkomen. Als het donker is en de wind huilt, zul je zondaars zien. Ga naar een gevangenis, wandel door de gangen en kijk naar de mensen met zware wenkbrauwen, mensen die je ’s nachts niet graag tegen zou komen. Ga naar de opvoedinstellingen en let eens op de jongens van wie het gezicht jeugdige verdorvenheid verraadt. Reis over zee naar landen waar mensen bezig zijn om te knagen aan beenderen met mensenvlees. Ga waar je maar wilt; je hoeft de aarde niet te doorkruisen om zondaars te vinden, want ze zijn overal. Je vindt ze in elke straat van elke stad, van elk dorp en van elk gehucht. Voor zulke mensen stierf Jezus. Stel mij voor aan de meest verachtelijke uit de mensheid; als hij uit een vrouw geboren is, heb ik nog hoop voor hem, want Jezus Christus is gekomen om zondaars te zoeken en zalig te maken. De uitverkiezende liefde van God heeft de slechtsten uitverkoren om er de besten van te maken. De genade maakt van stenen uit de bedding van een beek juwelen voor de kroon van de Koning. Uit onwaardig schuim maakt de genade zuiver goud. De verlossende liefde heeft de slechtsten uit de mensheid uitverkoren, om het loon te zijn op het lijden van onze Heiland. Reddende genade roept de onedelste mensen om aan de tafel van het heil te zitten. Daarom hoeft niemand te wanhopen. Als jij dit leest, vraag ik je heel dringend om je niet af te wenden, alsof dit niets voor jou zou zijn. Denk aan de liefde die uit Jezus’ betraande ogen straalt; denk aan de liefde die uit Zijn bloedende wonden stroomt; trouwe, sterke liefde; reine, onzelfzuchtige en blijvende liefde. Geloof in Hem, en je zult behouden worden. Vertrouw Hem je ziel toe, en Hij zal je aan de rechterhand van Zijn Vader in de eeuwige heerlijkheid brengen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend