23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Werp je netten uit om te vangen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Vaar naar het diepe gedeelte, en werp uw netten uit om te vangen. Lukas 5 vers 4

Wij leren uit deze geschiedenis dat menselijke arbeid noodzakelijk is. De vangst van het grote aantal vissen was wonderlijk; maar toch werden de visser, zijn schip en zijn gereedschap niet vergeten. Zij werden allemaal gebruikt om de vissen te vangen. Als God zielen wil redden, werkt Hij ook door middelen. Zo lang de periode of de bedeling van de genade duurt, zal God de dwaasheid van de prediking zegenen om hen die geloven, zalig te maken. Als God Zijn werk zonder middelen zou doen, zou Hij er ongetwijfeld door verheerlijkt worden. Toch heeft Hij Zelf de weg van de middelen uitgekozen om Zijn heerlijkheid op onze aarde te openbaren. De middelen op zichzelf helpen niet. ‘Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen.’ Wat was hier nu de oorzaak van? Verstonden deze vissers hun vak niet? Het waren geen onervaren handen; zij kenden het werk. Waren ze ondoordacht te werk gegaan? Nee! Waren ze niet ijverig en volhardend genoeg geweest? Nee, ze hadden de hele nacht gewerkt! Waren er op dat moment geen vissen in de zee? Zeker wel, want op het moment waarop de Meester sprak, zwommen ze massaal in het net. Wat was de oorzaak dan? Is het niet, om ons te laten zien dat de middelen op zichzelf zonder de aanwezigheid van Jezus geen kracht hebben? ‘Zonder Hem kunnen wij niets doen.’ Maar met Christus zijn wij tot alle dingen in staat. De aanwezigheid van Christus laat alles slagen. Jezus zat in het schip van Petrus, en Zijn wil trok de vissen door een geheimzinnige invloed naar het net. Als Jezus in Zijn Kerk verhoogd wordt, dan is Zijn aanwezigheid de kracht van de Kerk. Laten wij er vanmorgen op uit gaan om zielen te vangen. Laten we gelovig omhoog zien,e n met serieuze bezorgdheid om ons heen kijken. Laten we werken tot de nacht komt, want dan zullen we ontdekken dat we niet tevergeefs gewerkt hebben. Want Hij, Die ons de opdracht gaf om het net uit te werpen, zal het vullen met vissen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend